Quảng Nam nghiêm cấm việc khai thác vật liệu xây dựng cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán

15/03/2023 07:44 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các ngành và các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng phải khẩn trương tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán.

Ngày 15/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi UBND tỉnh họp với các ngành, đơn vị liên quan về tình hình khai thác, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông, đất san lấp, đá xây dựng) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã nhấn mạnh, thời gian qua và hiện nay việc khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (trong đó có đất, đá, cát sỏi) còn một số tồn tại, bất cập như, một số doanh nghiệp còn khai thác ngoài diện tích giấy phép được cấp; một số đơn vị khai thác không đạt hoặc vượt công suất giấy phép; khai thác xong chậm hoặc không thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định.

Quảng Nam nghiêm cấm việc khai thác vật liệu xây dựng cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phê duyệt 41 danh mục các dự án đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trương Hồng

Một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh khoáng sản như, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn nhưng ghi giá trị thấp hơn giá trị thực tế thanh toán; không niêm yết công khai giá bán khoáng sản tại mỏ hoặc có nhưng bán hàng không đúng với giá niêm yết; có nơi còn có biểu hiện hành vi găm hàng, thao túng giá.

Việc vận hành và truyền dữ liệu kết nối từ các trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ và theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua hệ thống camera lắp đặt tại mỏ chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức.

Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện đang triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư trọng điểm. Tình hình vật liệu đất, cát sỏi phục vụ thi công các công trình đang khan hiếm; nhiều nơi nguồn cung vật liệu không đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án và quyền lợi của người tiêu dùng. Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải ưu tiên cung ứng vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Quảng Nam nghiêm cấm việc khai thác vật liệu xây dựng cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán - Ảnh 2.

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các ngành và các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng phải khẩn trương tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán. Ảnh: T.H

"UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phê duyệt 41 danh mục các dự án đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, một số địa phương đã hoàn thành việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản như huyện Phước Sơn, Nam Giang; các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục về thăm dò đánh giá trữ lượng, thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, các vấn đề liên quan đến rừng sản xuất và cấp giấy phép khai thác khoáng sản còn rườm rà, mất rất nhiều thời gian; tình trạng này cần sớm được khắc phục.

Trong thời gian đến, yêu cầu các ngành và các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị khai thác khoáng sản phải khẩn trương tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán...", UBND tỉnh nhấn mạnh.


Trương Hồng