Nhà Đà Nẵng (NDN) dự trình mục tiêu lợi nhuận giảm 57% về 107 triệu đồng, chia cổ tức tỷ lệ 14%

05/06/2022 16:02 GMT+7
Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đi lùi, giảm tới 57% về 107,3 triệu đồng. Cổ tức chia tỷ lệ 14%.

Nhà Đà Nẵng (NDN) đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) vừa công bố tài liệu họp cổ đông năm 2022, dự kiến đại hội sẽ họp vào ngày 25/6 tới đây.

Trước đó, công ty đã hai lần dời lịch tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ. Lần hoãn đầu tiên vào đầu tháng 3, công ty cho biết do tình hình dịch bệnh còn đang phức tạp. Còn lần hoãn thứ hai vào cuối tháng 4 vừa qua, công ty cho biết do muốn có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị đại hội.

Kết quả kinh doanh năm 2021, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 717,2 triệu đồng, đạt 84% so với kế hoạch đề ra, trong đó, doanh thu bất động sản đạt 508,2 triệu đồng, phần lớn là từ hoạch toán phần doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B, đạt 70% so với kế hoạch đề ra.

Doanh thu hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ khác đath 2,26 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch đề ra, Hoạt động tài chính đạt 206,1 triệu đồng, đạt 171% vượt chỉ tiêu đề ra.

Lợi nhuận sau thuế đạt 251,8 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch. Về chia cổ tức năm 2021, chia cổ tức 30% tiền mặt.

Nhà Đà Nẵng (NDN) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 57% về 107 triệu đồng, chia cổ tức tỷ lệ 14% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của NDN.

Về kế hoạch 2022, Nhà Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu đạt 716,6 triệu đồng, xấp xỉ với mức đạt được trong năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 107,3 triệu đồng, giảm tới 57% so với thực hiện năm 2021. Chia cổ tức dự kiến 14%.

Năm 2022, công ty dự kiến hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện trong 6 tháng cuối năm.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán hiện tại để giảm thiểu rủi ro từ thị trường tài chính năm 2022. Ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín.

Tối ưu hóa công suất của Nhà máy nước Ngọc Hồi lên 3.000m3/ngày đêm.

Doanh thu Nhà Đà Nẵng (NDN) quý I/2022 giảm mạnh

Doanh thu ghi nhận đạt 144,3 triệu đồng, giảm tới 99,7%, do doanh thu sụt mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ còn vỏn vẹn 178 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đạt 17,1 tỷ đồng (giảm 99%). Lãi sau thuế đạt 23,5 tỷ đồng giảm 51,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 62% về 23,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 23,74 tỷ đồng về âm 7,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,6%, tương ứng giảm 1 tỷ đồng về 1,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, công ty chỉ có lãi nhờ hoạt động tài chính.

Công ty thuyết minh là, trong tổng 23,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, có tới 13,9 tỷ đồng là lãi đầu tư chứng khoán; 9,1 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền vay; và 0,4 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia.

Nhà Đà Nẵng (NDN) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 57% về 107 triệu đồng, chia cổ tức tỷ lệ 14% - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu quý I/2022 của NDN (Nguồn: BCTC).

Bên cạnh đó, cơ cấu doanh thu hoạt động bất động sản sụt giảm mạnh, thậm chí doanh thu bất động sản âm 126 triệu đồng so với cùng kỳ 49,7 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính chỉ ghi nhận dương 33,8 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ là 108,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 129,99 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 136,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 7,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 119,9 tỷ đồng về 1.522 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.000,59 tỷ đồng, chiếm 65,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 288,3 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đối với việc phát triển dự án mới, Công ty đang ghi nhận 16,1 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tương đương so với đầu năm. Được biết, đây chủ yếu là dự án A2.2 Phan Đăng Lưu, dự án dự kiến triển khai khi dự án Khu phức hợp Monarchy – Block B đang bước vào giai đoạn bàn giao sản phẩm cuối cùng.

Trước đó, trong năm 2021, Nhà Đà Nẵng tiếp tục bàn giao tiếp dự án Khu phức hợp Monarchy – Block B dẫn tới tồn kho giảm từ 564,4 tỷ đồng về còn 271,9 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án mới triển khai là công trình A2.2 Phan Đăng Lưu không thay đổi so với đầu năm khi ghi nhận 16 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty không triển khai dự án nào tiếp tục từ năm 2021 tới nay. Được biết, Nhà Đà Nẵng là công ty phát triển dự án bất động sản, mỗi giai đoạn, công ty sẽ triển khai một dự án mới.

Theo kế hoạch, công ty đang bàn giao sản phẩm cuối dự án Khu phức hợp Monarchy – Block B và sẽ triển khai dự án A2.2 Phan Đăng Lưu để tạo lợi nhuận gối đầu cho công ty. Tuy nhiên, kể từ khi cựu Chủ tịch HĐQT bị bắt, tiến độ triển khai dự án mới của công ty có dấu hiệu dừng lại.

Ngoài ra, Công ty đang sở hữu danh mục 468,3 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, đã trích lập dự phòng 14,4 tỷ đồng giảm giá chứng khoán. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là 194,6 tỷ đồng cổ phiếu SHB, 93,7 tỷ đồng cổ phiếu TCB, 74,4 tỷ đồng cổ phiếu VHM, 42,8 tỷ đồng cổ phiếu MBB, 21,5 tỷ đồng cổ phiếu VNM…An Vũ