Nhà Đà Nẵng (NDN) chốt chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%

15/07/2021 11:03 GMT+7
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HOSE: NDN) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu. Tổng tỷ lệ 30%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán 8/9/2021 và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Theo đó, ngày 29/7 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền trong năm 2020.

Trong đó, cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Với 62,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 93,45 tỷ đồng cho cổ đông, ngày thanh toán là 8/9/2021.

Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhà Đà Nẵng (NDN) chốt chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

Năm 2020 Nhà Đà Nẵng bất ngờ đạt 874 tỷ đồng doanh thu, gấp 21 lần cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cũng gấp 4,7 lần, lên trên 329 tỷ đồng. EPS đạt 5.824 đồng. Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận năm 2020 tăng mạnh do công ty ghi nhận hạch toán bán căn hộ dự án Monarchy B.

Dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%.

Bước sang năm 2021, NDN đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Kết thúc quý I/2021, NDN đạt hơn 48 tỷ đồng lãi ròng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 3,7 tỷ đồng.

Q.D