Nhà đầu tư ngoại được tăng vốn lên đến 34% trong hãng hàng không

18/11/2019 15:07 GMT+7
Theo nghị định mới, nhà đầu tư nước ngoài được tăng vốn điều lệ tại hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài và không quy định hãng hàng không có khai thác quốc tế phải có mức vốn tối thiểu cao hơn hãng chỉ bay nội địa.
 - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư nước ngoài được phép tăng từ 30% lên 34% trong hãng hàng không Việt Nam - Ảnh: TL

Đó là những nội dung đáng chú ý trong nghị định số 89/2019/NĐ- CP vừa được Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung có hiệu lực từ 1-1-2020.

Theo đó, về điều kiện vốn, nghị định quy định doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện: nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ ( Nghị định 92 quy định không quá 30%).

Hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất; Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Với mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyến hàng không, nghị định bỏ quy định hãng hàng không có khai thác quốc tế phải có vốn cao hơn hãng hàng không chỉ khai thác nội địa.

Cụ thể, với hãng khai thác đến 10 máy bay vốn tối thiểu là 300 tỉ đồng Việt Nam (hiện nay quy định hãng có khai thác quốc tế vốn tối thiểu là 700 tỉ đồng, hãng chỉ khai thác nội địa vốn tối thiểu 300 tỉ đồng).

Khai thác từ 11 đến 30 máy bay: vốn tối thiểu là 600 tỉ đồng Việt Nam (hiện đang quy định hãng có khai thác quốc tế vốn tổi thiểu 1.000 tỉ đồng, chỉ khai thác nội địa vốn tối thiểu 600 tỉ đồng chỉ khai thác nội địa).

Khai thác trên 30 máy bay: vốn tối thiểu 700 tỉ đồng Việt Nam (hiện đang quy định hãng có khai thác quốc tế vốn tối thiểu 1.300 tỉ đồng, hãng chỉ khai thác nội địa vốn tối thiểu 700 tỉ đồng).

Nghị định 89 bỏ quy định việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau 2 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không.

Với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, nghị định quy định mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp là 30 tỉ đồng với cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và dịch vụ xăng dầu hàng không. Tỉ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 30% vốn điều lệ của các doanh nghiệp này.

Mức vốn tối thiểu nói trên thấp hơn nhiều so với quy định hiện hành là doanh kinh doanh cảng hàng không nội địa phải có vốn tối thiểu 100 tỉ đồng; kinh doanh cảng hàng không quốc tế vốn tối thiểu 200 tỉ đồng.

Tuấn Phùng/Tuổi Trẻ