Nhựa Bình Minh (BMP): Quý II lãi đậm gần 350 tỷ đồng, cổ phiếu tăng kịch trần

19/07/2023 17:53 GMT+7
Trong quý II/2023, Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 348,6 tỷ đồng, tăng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, giá cổ phiếu BMP tăng 6,95% so với phiên giao dịch liền kề, có giá 101.600 đồng/ cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố Báo cáo tài chính Riêng quý II/2023.

Trong quý II/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.299,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 29,2 tỷ đồng, tăng 209,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn hàng bán giảm 35,2% so với quý II/2022 còn 753,2 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước còn 36,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng là 166,38 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 24,2 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng vọt 112,4% lên 347,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập khác giảm 24% so với cùng kỳ năm trước còn 795,7 triệu đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP): Quý II lãi đậm gần 350 tỷ đồng, cổ phiếu tăng kịch  - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 348,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 278,9 tỷ đồng, đều tăng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, BMP ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.696,9 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhựa Bình Minh báo quý II/2023 lãi trước thuế 681,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 544,9 tỷ đồng, đều tăng 111,9% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Cổ phiếu tăng kịch trần

Kết thúc quý II/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 3.263,9 tỷ đồng, tăng 15,7% so với số đầu năm. Trữ tiền tăng mạnh 66% từ 1.095,3 tỷ đồng lên 1.818,15 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả là 745,6 tỷ đồng, tăng 83,9% so với số đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 97,4% là 726,5 tỷ đồng. Nợ dài hạn là 19,06 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hiện là 2.518,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,3% so với số đầu năm.

Hàng tồn kho bao gồm hàng mua đang đi đường, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm… giảm gần 120 tỷ đồng còn 368,4 tỷ đồng.

Tại ngày cuối quý II/2023, Nhựa Bình Minh có hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, giá cổ phiếu BMP tăng 6,95% so với phiên giao dịch liền kề, ở mức kịch trần 101.600 đồng/ cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục