Nhựa Đông Á (DAG) dự trình kế hoạch lợi nhuận năm 2023 gấp hơn 3 lần năm trước

16/03/2023 16:01 GMT+7
Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được dự kiến tổ chức ngày 06/04 tại Hà Nội.

Nhựa Đông Á lên kế hoạch không chia cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (HoSE: DAG) nhận định tình hình kinh tế chính trị năm 2023 còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; hoạt động của các doanh nghiệp ngành nhựa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Dựa trên kết quả kinh doanh 2022 và nhận định trên, HĐQT Nhựa Đông Á đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu dự kiến đạt 2.448 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với mức 2,244 tỷ đồng năm 2022. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 22 tỷ đồng (tăng gấp hơn 3 lần so với kết quả thực hiện năm trước - năm 2022 đạt hơn 7 tỷ đồng).

Nhựa Đông Á (DAG) dự trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận gấp hơn 3 lần năm trước - Ảnh 1.

Tình hình trích lập và phân phối lợi nhuận năm

Bên cạnh đó, về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Nhựa Đông Á sẽ trích 10% vào Quỹ đầu tư phát triển. Sau khi trích lập các quỹ, chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 thì số dư lợi nhuận chưa phân phối còn hơn 18,7 tỷ đồng. Do số dư này không nhiều và Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên HĐQT dự kiến sẽ không chia cổ tức 2022 và giữ lại để tái đầu tư.

Bên cạnh đó, HĐQT Nhựa Đông trình lên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ để hoán đổi nợ trong năm 2023, nhằm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của bên cho vay. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa 21,2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 212 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là chủ nợ của Công ty.

Nhựa Đông Á (DAG) dự trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận gấp hơn 3 lần năm trước - Ảnh 2.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng trình lên phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tối đa 20 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 200 tỷ đồng, nhằm góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Nhựa Đông Á để tăng vốn, tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa - giai đoạn II; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng cũng như thanh thoán các khoản nợ vay đến hạn khác của Công ty. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Nhựa Đông Á tăng lên 1.007 tỷ đồng, bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chào bán cổ phần hoán đổi nợ.

Nhựa Đông Á cũng vừa công bố Nghị quyết về việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 từ ngày 21/3 chuyển sang ngày 06/04 vì lý do HĐQT có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Phương Thảo