Những cơ quan nào ở TT-Huế nằm trong diện xác minh tài sản, thu nhập?

15/02/2023 10:21 GMT+7
Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký phê duyệt, 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nằm trong diện xác minh tài sản, thu nhập.

Ngày 15/2, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Những cơ quan nào ở TT-Huế nằm trong diện xác minh tài sản, thu nhập? - Ảnh 1.

12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong diện xác minh tài sản, thu nhập năm. Ảnh minh họa.

Các cơ quan nằm trong kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập gồm: Thanh tra tỉnh, Sở GTVT, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND TP.Huế, UBND thị xã Hương Trà, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch được phê duyệt, nội dung xác minh tài sản, thu nhập tại 12 cơ quan nêu trên gồm: Xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác minh tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Thanh tra tỉnh mời Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nằm trong diện xác minh được yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp...


Phong Cầm