Nợ phải trả SCI E&C 6 tháng tăng 1.335 tỷ đồng

30/07/2021 14:50 GMT+7
CTCP SCI E&C (HNX: SCI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2021 với doanh thu hơn 1.717 tỷ đồng, cao gấp 5,2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm 44%, về ngưỡng 32 tỷ đồng.

 SCI E&C (SCI), quý II/2020, doanh thu giảm một nửa, lợi nhuận tăng hơn gấp đôi 

Lý giải cho việc doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm, phía SCI cho biết do dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như sự tăng giá đột ngột của nguyên vật liệu đầu vào dẫn đến tốc độ tăng của giá vốn lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu.

Theo đó, giá vốn bán hàng trong kỳ SCI tăng đến 597%, đạt 1.645 tỷ đồng khiến lãi gộp bị bào mòn chỉ còn 72 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính SCI cao hơn 5 lần, đạt 26 tỷ đồng. Tính luôn lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 thì mức tăng này nhảy vọt lên 7 lần, ở mức 36 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận 2,5 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư và 12,2 lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ trong khi cùng kỳ không có. Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ cũng tăng từ 596 triệu đồng lên hơn 14 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng 77%, lên 20 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65%, đạt 33 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ghi nhận 2.489 tỷ đồng doanh thu, tăng 346% so với năm ngoái. Lãi sau thuế tăng 54%, đath 104 tỷ đồng. Hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu năm và 83% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nợ phải trả SCI E&C 6 tháng tăng 1.335 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ.

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản SCI có 4.216 tỷ đồng, cao hơn 1.378 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 1.119 tỷ đồng lên mức 1.499 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 1.337 tỷ đồng.

Tiền của SCI tăng 150 tỷ, đạt 292 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có thêm 248 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận. 

Phải thu ngắn hạn khách hàng tiếp tục neo ở mức cao với 1.367 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SCI còn hơn 3.791 tỷ đồng, cao hơn 1.335 tỷ đồng sau 6 tháng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ vỏn vẹn 425 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gần 9 lần cho biết doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao, gây khó khăn cho quá trình trả nợ.

 

Quang Dân