NovaGroup đăng ký bán ra hơn 2,2 triệu cổ phiếu NVL

27/12/2023 08:03 GMT+7
CTCP NovaGroup vừa đăng ký bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu NVL của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/12/2023 đến ngày 10/1/2024. Mục đích nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, dự kiến được.

Nếu giao dịch thành công, Novagroup sẽ giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 380 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,491%.

Trước đó, cổ đông lớn thứ hai của Novaland là CTCP Diamond Properties cũng đăng ký bán gần 4,8 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 19/12 đến ngày 9/1/2024.

Diamond Properties muốn bán lượng cổ phiếu trên nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Novaland sẽ giảm từ 9,23% về 8,99% vốn điều lệ.

Hai cổ đông kể trên đều là các tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland. 

Hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn chỉ còn nắm giữ chưa đến 42% vốn tại Novaland. Con số này sẽ còn giảm xuống nếu hai cổ đông lớn trên hoàn tất các giao dịch đã đăng ký.

Động thái bán cổ phiếu của các cổ đông lớn diễn ra ngay sau khi Novaland công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu.

Cụ thể, Novaland công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trước đó.

Cụ thể, Novaland dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với kế hoạch ban đầu là 975 triệu cổ phiếu. Đối tượng phát hành cũng được điều chỉnh chỉ còn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Giá phát hành giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland cũng điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 10:6, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 6 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 6 cổ phiếu mới với giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về phương án ESOP, Novaland giữ nguyên kế hoạch phát hành tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Đối tượng chào bán bao gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.

Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện chậm nhất đến hết quý II/2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.


O.L
Cùng chuyên mục