Novaland (NVL) dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

20/02/2023 12:36 GMT+7
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể, ngày 1/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 10/3-21/3.

Tại lần xin ý kiến này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL) muốn trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm:

- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;

- Uy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tái cấu trúc công ty, bao gồm thương lượng và triển khai mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh điều kiện nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ hàng hóa);

- Thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Đầu tháng 2 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn chính thức được bầu chọn là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty. Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Ở diễn biến khác, ngày 17/2, Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, Novaland kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ban hành một quy định cho phép các ngân hàng giãn, hoãn và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản từ 2-3 năm để giúp các doanh nghiệp có thời gian chờ thị trường hồi phục và hoàn thiện pháp lý dự án.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/02, giá cổ phiếu đang ở mức 11.650 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo