"Ông lớn' thủy điện đầu tiên báo lãi quý III giảm mạnh do giảm phụ tải điện

21/10/2021 09:11 GMT+7
Trong quý III/2021, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UpCom: DNH) chỉ đạt 207,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 10,07% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận trong bối cảnh mưa nhiều được DNH cho biết do phụ tải hệ thống điện giảm thấp.

Doanh nghiệp điện đầu tiên báo lãi giảm mạnh - Ảnh 1.

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim. Ảnh EVN

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UpCOM: DNH) vừa có báo cáo giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 giảm mạnh.

Theo đó, báo cáo tài chính riêng, quý III/2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chỉ đạt 200,6tỷ đồng, giảm 15,53%, tương đương giảm 36,87 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (quý III/2020, con số này đạt 237,5 tỷ đồng). 

Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý III/2021 giảm so với quý III/2020 của Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là do phụ tải hệ thống điện giảm thấp, đặc biệt là phụ tải khu vực phía Nam dẫn đến sản lượng điện phát thấp hơn cùng kỳ năm 2020 nên doanh thu và lợi nhuận giảm. 

Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cũng cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quý III/2021 cũng chỉ đạt 207,157 tỷ đồng, giảm 10,07% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 24,232 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý III/2021 thấp so với quý III/2020 của công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là do phụ tải hệ thống điện giảm thấp, đặc biệt là phụ tải khu vực phía Nam dẫn đến sản lượng điện phát thấp hơn cùng kỳ năm 2020 nên doanh thu và lợi nhuận giảm làm doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ giảm. 

Mặc dù lợi nhuận công ty con và công ty liên kết quý III/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng giá trị tăng thấp do đó lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của hợp nhất cũng giảm so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho biết, 9 tháng doanh thu thuần đạt gần 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 1.034 tỷ đồng. Riêng trong quý III, doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm so với mức 542 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tương tự lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2021 cũng chỉ đạt 242 tỷ đồng so với mức 288 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 DNH đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.840 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 805 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 644 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đã được trong 9 tháng đầu năm, DNH đã hoàn thành 128% lợi nhuận trước thuế, 86,7% kế hoạch doanh thu năm.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu DNH đóng cửa phiên giao dịch 20/10/2021 ở mức 41.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 21/5/2001, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ cho nhà máy Thủy điện Đa Nhim tiếp quản vận hành hệ thống công trình Hàm Thuận - Đa Mi theo mô hình cụm đầu tiên trong khối thủy điện và đổi tên thành nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, trực thuộc EVN. 

Đến ngày 30/3/2005, nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chuyển thành công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi theo Quyết định số 18/BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), hoạt động theo mô hình hạch toán độc lập.

Công ty được tiến hành cổ phần hoá theo Quyết định số 384/QĐ-TTG ngày 3/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 24/5/2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định 327/2010/QĐ-EVN chuyển công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành công ty cổ phần. Sau gần 18 tháng sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, ngày 7/10/2011, công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) ngày nay. Ngày 30/6/2010, công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom vào năm 2017 với mã DNH.

Mục tiêu của công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là hoàn thành Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - giai đoạn 1 (80 MW) vào quý III/2021; bổ sung quy hoạch, thực hiện dự án mở rộng nhà máy Thủy điện Đa Nhim - giai đoạn 2 (80 MW) vào năm 2026, nâng tổng công suất của Thủy điện Đa Nhim lên 320 MW.


Nguyễn Phương