Petrosetco (PET) tiếp tục bảo lãnh hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng cho đơn vị thành viên

06/06/2023 06:32 GMT+7
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) vừa thông qua kế hoạch bảo lãnh hạn mức vay vốn cho đơn vị thành viên POTS.

Cụ thể, Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần TM và DV Dầu khí biển (POTS), mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhanh 7 TP.HCM cung cấp.

Trước đó, PET cũng đã bảo lãnh cho 3 đơn vị thành viên khác vay vốn lên tới 600 tỷ đồng. Cụ thể:

PET bảo lãnh cho CTCP Dịch vụ và Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) đối với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Tân với hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng. Mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tại PSD.

Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng cho CTCP Thương mại dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) tại Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM nhằm mục đích tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của PSMT nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bảo lãnh hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho CTCP Phân phối sản phẩm công nghệ Cao Dầu khí (PHTD) tại Vietinbank – chi nhánh 7, mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cảu PHTD.

Trong quý I/2023 cho thấy, PET ghi nhận doanh thu đạt 4.245,8 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,7 tỷ đồng, giảm 55,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Petrosetco đặt mục tiêu với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022. Sau quý đầu tiên, Petrosetco mới hoàn thành 16,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Petrosetco tăng 12,4% so với đầu năm, lên 10.156,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.280,3 tỷ đồng, chiếm 42,1% tổng tài sản tồn kho ghi nhận 2.155,2 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.087,1 tỷ đồng.


O.L