PG Bank (PGB) dự kiến mục tiêu lãi trước thuế 530 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2023

24/03/2023 18:19 GMT+7
PG Bank dự trình mục tiêu lãi trước thuế đạt hơn 530 tỷ đồng, 4,8% so với năm 2022 và không chia cổ tức năm 2023.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGbank; UPCoM: PGB) vừa công bố dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đó, HĐQT PGbank dự trình kế hoạch tài chính năm 2023 với tổng thu nhập dự kiến 1.785,7 tỷ đồng, tăng 18,1% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 530,2 tỷ đồng, tăng 4,8%; tổng tài sản dự kiến tăng 8,3% lên 53.051 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 35.881 tỷ đồng, tăng 11,2%; tổng huy động đạt 47.213 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Ngân hàng cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 403 tỷ đồng trong năm 2022. Ngân hàng sẽ trích 5% (20,2 tỷ đồng) cho quỹ bổ sung vốn điều lệ và 10% (40,4 tỷ đồng) cho quỹ dự phòng tại chính. Sau trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối là hơn 343 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT dự trình đại hội quyết toán mức thù lao, lương thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát 2022. Cụ thể, tổng lương, thù lao và thưởng trước thuế cả năm của các thành viên HĐQT hơn 7,3 tỷ đồng; và các thành viên BKS gần 5 tỷ đồng.

Công ty cũng có tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của PGbank. 

Năm 2022, PGBank ghi nhận tiền gửi và vay khách hàng đạt 42.700,5 tỷ đồng; dư nợ tín dụng gần 32.275 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 505,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 403,7 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng.

Tại hội thảo "Cơ hội đầu tư Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex" mới đây, ông Nguyễn Quang Định, Chủ tịch HĐQT PG Bank, cho biết trong 2 tháng đầu năm ngân hàng lãi trước thuế 100 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến trong quý I khoảng 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch PG Bank đánh giá thương vụ Petrolimex thoái vốn toàn bộ tại ngân hàng tới đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia vào PG Bank và tiếp tục phát triển trên cơ sở tiếp tục tăng vốn.

Trước đó, trên cơ sở Petrolimex vẫn là cổ đông lớn, ngân hàng đã đưa ra kế hoạch không tăng vốn và mở rộng mạng trong 5 năm (2022-2026), đồng thời mục tiêu tăng trưởng ở mức bình quân của thị trường khoảng 10-15%, phù hợp với chủ trương chung về tăng trưởng tín dụng của NHNN. Ước tính tổng tài sản của PG Bank đến năm 2026 đạt khoảng 58.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 830 tỷ đồng.

Ông Định kỳ vọng sự góp mặt của các nhà đầu tư mới sẽ tạo bước đột phá cho ngân hàng trong thời gian tới.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu PGB đứng ở tham chiếu 19.200 đồng/cp.An Vũ