PV GAS (GAS) đặt mục tiêu lợi nhuận 8.792 tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng

19/04/2022 12:02 GMT+7
PV GAS (GAS) đặt mục tiêu lợi nhuận 8.792 tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng
PV GAS (GAS) đặt mục tiêu lợi nhuận 8.792 tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng
Năm 2022, GAS xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng, tỷ giá VNĐ/USD là 23.800 đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 8.792 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với kết quả thực hiện năm 2021.

Ngày 15/4/2022, tại TP HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Theo đó, các nội dung trình tại đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

GAS chốt phương án cổ tức năm 2021 bằng tiền 30%

Năm 2021, GAS vượt 27% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, đạt gần 11.205 tỷ đồng. GAS chốt phương án chia cổ tức bằng tiền 30% thay vì 25% như kế hoạch đã đề ra. Ước tính GAS sẽ chi 5.742 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021.

Tại Đại hội, lãnh đạo PV GAS cho biết: Năm 2021 mặc dù giá dầu, giá CP tăng so với giá kế hoạch nhưng cùng với đó hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Năm 2021 nhu cầu khí dùng cho sản xuất điện và công nghiệp giảm đáng kể như: huy động khí của EVN chỉ bằng 69% kế hoạch, bằng 76% so với năm 2020; nhu cầu tiêu thụ khí của các hộ công nghiệp có thời điểm giảm 25-30%, tiêu thụ LPG trong nước giảm 35-40%.

Năm qua, PV GAS đã đưa vào vận hành thành công Tàu kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình từ tháng 7/2021. Sản xuất và kinh doanh trên 2 triệu tấn LPG về đích trước kế hoạch 2 tháng, là năm có sản lượng kinh doanh LPG cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước.

GAS đặt kế hoạch lợi nhuận 8.792 tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng

Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông của GAS chốt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu chính tổng doanh thu 80.044 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.792 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 4.062 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch 25% bằng tiền. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của GAS xây dựng, phê duyệt trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng, tỷ giá VNĐ/USD là 23.800 đồng/USD.

Cùng với đó, năm 2022, PV GAS dự kiến sẽ hoàn thành thi công, đưa vào vận hành Dự án Kho LNG 1 MMTPA tại Thị Vải và các dự án thành phần; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư/đầu tư kho LNG/LPG tại khu vực phía Bắc;...

Đặng Minh Phong