PVS trình mục tiêu lãi 660 tỷ, dự kiến tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 70.000 tỷ đồng

12/06/2024 15:33 GMT+7
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo thư mời, Đại hội được tổ chức ngày 17/6/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, PVS trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.500 tỷ đồng, giảm gần 29% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến là 660 tỷ đồng, giảm gần 38% so với năm trước.

PVS trình mục tiêu lãi 660 tỷ, dự kiến tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 70.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ban lãnh đạo cho biết, năm nay, Tổng Công ty dự kiến sẽ tích cực đấu thầu, thiết lập quan hệ liên doanh liên kết, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng để đón đầu dịch vụ mới, đẩy mạnh tham gia các dự án năng lượng tái tạo, xây dựng chuỗi cung ứng cho điện gió ngoài khơi...

Đáng chú ý, HĐQT trình cổ đông thông qua chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng. Nếu kế hoạch được thông qua, PVS cần chi gần 335 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cho cổ đông. Trong năm 2024, PVS cũng dự kiến sẽ chi cổ tức giữ nguyên ở mức 7%.

Ngoài ra, PVS cũng lên kế hoạch tài chính dự kiến đến năm 2030 với nhu cầu vốn hàng nghìn tỷ đồng. Theo tài liệu, PVS cho biết, công ty có nhu cầu vốn lớn khi định hướng phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam. Trong đó, bao gồm làm tổng thầu EPC và tham gia phát triển điện gió ngoài khơi.

PVS trình mục tiêu lãi 660 tỷ, dự kiến tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 70.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

PVS đã trúng các gói thầu lớn trong lĩnh vực dầu khí thuộc chuỗi dự án phát triển mỏ khí Lô B, các dự án chế tạo chân đế điện gió, trạm biến áp ngoài khơi thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi; tham gia chào thầu và dự kiến đạt được kết quả khả quan đối với các dự án lớn trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tài tạo ngoài khơi.

Cùng với đó, tổng công ty đã tham gia dự án đầu tư và xây dựng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để xuất khẩu điện sạch sang Singapore thông qua tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển, với đối tác Semcorp Utilities Ltd.

PVS hiện là đơn vị duy nhất thuộc PVN có đầy đủ cơ sở pháp lý để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi. Do đó, việc tăng mức đầu tư mới và chuyển đổi hạ tầng để nâng cao năng lực sản xuất vào các dự án là yêu cầu tất yếu.

PVS trình mục tiêu lãi 660 tỷ, dự kiến tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 70.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2024-2030 là 70.640 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu về vốn chủ sở hữu của PVS là 17.641 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang tính tới các phương án như chưa chia cổ tức bằng tiền và sử dụng toàn bộ lợi nhuận hàng năm (sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng ban điều hành) để bổ sung quỹ đầu tư phát triển; thực hiện tăng vốn điều lệ thoogn qua phát hành chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức…

Linh Anh
Cùng chuyên mục