PVX muốn thoái toàn bộ vốn PWA theo giá thị trường, thu về hơn 19 tỷ đồng

20/11/2020 15:38 GMT+7
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVX) thông báo đăng ký bán toàn bộ 1,46 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (UPCoM: PWA), tương đương 14,6% vốn. Giao dịch nhằm cơ cấu lại khoản mục đầu tư theo chủ trương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
PVX muốn thoái toàn bộ vốn PWA theo giá thị trường, thu về hơn 19 tỷ đồng - Ảnh 1.

PVX thoái toàn bộ vốn PWA theo giá thị trường, không thấp hơn 12.430 đồng/cp

Phương án thoái vốn sẽ thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 23/11 đến ngày 22/12. Giá chuyển nhượng sẽ theo thị giá trên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng không thấp hơn 12.430 đồng/cổ phần.

Ghi nhận tại thời điểm sáng 20/11, cổ phiếu PWA tăng 14,6% lên mức 13.300 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo giá trị này, số tiền PVX thu về là hơn 19,4 tỷ đồng.

PWA được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng và đến nay có vốn 100 tỷ đồng. Các cổ đông lớn nhất hiện tại là Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam nắm giữ 24,9% vốn, PVX sở hữu 14,66%.

Năm ngoái công ty có doanh thu cao gấp gần 5 lần cùng kỳ đạt 428 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu đến từ dự án 97-99 Láng Hạ với doanh thu hơn 418 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2018.

Năm 2020, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 293 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15,2 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Q.D