Quảng Nam: 3 doanh nghiệp đăng ký mua 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống

14/10/2021 15:46 GMT+7
Trên cơ sở đề nghị của Sở NN-PTNT tỉnh về việc cung ứng giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho các doanh nghiệp trong năm 2021, gồm Công ty TNHH Sâm Sâm 15.000 cây; Công ty TNHH KTC Quảng Nam 15.000 cây; Công ty Cổ phần Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam 5.000 cây.

Ngày 14/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký tờ trình số 7257 gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến thực hiện cung ứng cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho các doanh nghiệp thông qua hình thức bán đấu giá.

Theo tờ trình, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 41 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025: "Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My được phép sản xuất cung ứng cây con giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho doanh nghiệp phát triển trong vùng quy hoạch của tỉnh, số lượng và mức giá cây giống được UBND tỉnh phê duyệt hằng năm. Doanh thu phát sinh từ bán cây giống và các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định".

Quảng Nam: 3 doanh nghiệp đăng ký mua 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống - Ảnh 1.

Vườn sâm Ngọc Linh giống của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My và ý kiến của Sở Tài chính về giá bán cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi, Sở NNPTNT tỉnh tham mưu UBND tỉnh cung ứng cho doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

Qua 4 năm thực hiện (2017-2020), đến nay đã cung ứng cho 5 doanh nghiệp với 47.257 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi và thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Năm 2021, xét thấy nguồn giống cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi do các Trung tâm, doanh nghiệp và người dân sản xuất tương đối dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu giống cho thị trường. Do đó, trên cơ sở đề nghị của Sở NNPTNT tỉnh về việc cung ứng giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho các doanh nghiệp trong năm 2021, gồm Công ty TNHH Sâm Sâm 15.000 cây; Công ty TNHH KTC Quảng Nam 15.000 cây; Công ty Cổ phần Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam 5.000 cây.

Quảng Nam: 3 doanh nghiệp đăng ký mua 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống - Ảnh 2.

Có 3 doanh nghiệp đăng ký mua 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống (Ảnh: Trương Hồng)

UBND tỉnh Quảng Nam nhận thấy việc cung ứng cây giống cho các doanh nghiệp trong năm 2021 thông qua hình thức bán đấu giá, với giá khởi điểm là 270.000 đồng/cây (giá Sở Tài chính thông báo) là hợp lý và đúng với quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tuy nhiên, tại khoản 1, khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản thì có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Các cơ quan, đơn vị khi xây dựng phương án đấu giá không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá. Do đó, việc bán đấu giá công khai cây giống sâm Ngọc Linh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản thì đối tượng mua không loại trừ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia đấu giá và có thể trúng đấu giá. 

Điều này có thể chưa đúng với tinh thần Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 2 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025. UBND tỉnh kính trình xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc này để có cơ sở triển khai thực hiện.


Trương Hồng