Quảng Nam: Doanh nghiệp, đơn vị nào nợ tiền bảo hiểm như “chúa chổm”?

16/04/2021 11:43 GMT+7
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh trong tháng 3/2021 là 223,213 tỷ đồng, trong số này doanh nghiệp chiếm nhiều nhất.

Ngày 16/4, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo số 714 gửi UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định, quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng được đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Quảng Nam: Doanh nghiệp, đơn vị nào nợ tiền bảo hiểm như “chúa chổm”?   - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc các doanh nghiệp, đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 3/2021 - Ảnh TD

Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Hiện tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của toàn tỉnh trong tháng 3/2021 là 223,213 tỷ đồng, giảm 37,281 tỷ đồng so với tháng 2/2021.

Trong đó, nợ BHXH, BHYT, BHTN của khối doanh nghiệp hơn 210,586 tỷ đồng; Nợ của các đơn vị Hành chính - sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, cán bộ xã, phường, thị trấn…hơn 8,674 tỷ đồng; Nợ tiền BHYT của các đối tượng do Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hơn 3,808 tỷ đồng; Nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ hơn 130,831 tỷ đồng (1.277 đơn vị), trong đó, nợ khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động…) với số tiền nợ hơn 36,247 tỷ đồng. Tổng số nợ của các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền nợ từ 100 triệu đồng, hoặc số tháng nợ từ 12 tháng là 142,960 tỷ đồng.

Quảng Nam: Doanh nghiệp, đơn vị nào nợ tiền bảo hiểm như “chúa chổm”?   - Ảnh 2.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Nam họp bàn về việc triển khai nhiệm vụ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh

"So với tháng 2/2021, số nợ có giảm nhưng vẫn còn cao, tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bước đầu khôi phục và dần ổn định sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên tình hình sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; dẫn đến việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động của các doanh nghiệp không kịp thời…", BHXH tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Quảng Nam: Doanh nghiệp, đơn vị nào nợ tiền bảo hiểm như “chúa chổm”?   - Ảnh 3.

Nhân viên BHXH Quảng Nam ra quân tuyên truyền về bảo hiểm - Ảnh TD

Theo danh sách các đơn vị nợ mà BHXH tỉnh Quảng Nam cung cấp, trong đó Văn phòng BHXH tỉnh trực tiếp thu là hơn 65,556 tỷ đồng; Đơn vị đăng ký tham gia tại Văn phòng BHXT tỉnh hơn 48,025 tỷ đồng, trong số này có Công ty TNHH May Minh Hoàng II (địa chỉ KCN Điện Nam - Điện Ngọc) nợ nhiều nhất là hơn 14,256 tỷ đồng, Công ty giày Rieker Việt Nam (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) nợ hơn 13,817 tỷ đồng…, ngoài ra còn có các đơn vị Hành chính - sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể nợ bảo hiểm như, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam nợ hơn 146 triệu đồng, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam nợ hơn 125 triệu đồng, Trung tâm Đào tạo nghề giao thông vận tải Quảng Nam nợ hơn 145 triệu đồng, Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam nợ hơn 143 triệu đồng…

Trương Hồng