Quảng Nam: HTX đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án

10/08/2021 11:06 GMT+7
Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 của HĐND tỉnh, Hợp tác xã (HTX) triển khai dự án về đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Trong đó, điều kiện được hỗ trợ là HTX đã đi vào hoạt động ổn định tối thiểu 01 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ; HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi cao phải có từ 20 thành viên trở lên; HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp phải có từ 30 thành viên trở lên; HTX thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng phải có từ 50 thành viên trở lên...

Quảng Nam: HTX đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án - Ảnh 1.

Ưu tiên xem xét hỗ trợ các HTX tham gia sản xuất theo chuỗi; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; Global GAP,… Ảnh: Trần Hậu

Ngoài ra, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của HTX phải phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Ưu tiên xem xét hỗ trợ các HTX tham gia sản xuất theo chuỗi; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; Global GAP,…; HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; HTX cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho đa số thành viên..

Được biết, nội dung hỗ trợ gồm: Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị; Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp;  Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản...

Quảng Nam: HTX đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án - Ảnh 2.

Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 của HĐND tỉnh, Hợp tác xã (HTX) triển khai dự án về đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án. Ảnh: Trần Hậu

Theo đó, tổng mức hỗ trợ cho tất cả các nội dung hỗ trợ nêu trên tối đa 3 tỷ triệu đồng/HTX; HTX thuộc địa bàn các huyện khu vực miền núi cao, mức hỗ trợ tối đa 90% kinh phí đầu tư của dự án; HTX thuộc địa bàn các huyện khu vực miền núi thấp, mức hỗ trợ tối đa 80% kinh phí đầu tư của dự án; HTX thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng, mức hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đầu tư của dự án...


Gia Bảo