Quảng Ngãi: 31 mỏ đất được sử dụng san lấp làm khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

21/09/2022 12:39 GMT+7
Trong danh sách 31 mỏ đất mà tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt sử dụng làm vật liệu san lấp làm khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam, có 14 mỏ chưa được cấp phép, 6 mỏ đang hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp phép.

Sáng 21/9, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phê duyệt danh sách mỏ đất được sử dụng làm vật liệu san lấp, phục vụ thi công 23 khu tái định cư và các khu cải táng mồ mả, dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi quan địa phương này.

Quảng Ngãi:
31 mỏ đất được sử dụng san lấp làm khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam
 - Ảnh 1.

Hoạt động tại một mỏ đất được sử dụng làm vật liệu san lấp. Ảnh: Hải Vương.

Trong số 31 mỏ đất mà tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt (sử dụng làm vật liệu san lấp làm khu tái định cư; các khu cải táng mồ mả), có 14 mỏ chưa được cấp phép, 6 mỏ đang hoàn tất thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp phép.

Tập trung nhiều nhất là huyện Mộ Đức (13 mỏ); huyện Nghĩa Hành (11 mỏ); TX.Đức Phổ (7 mỏ). Trong đó 10 mỏ có trữ lượng được cấp phép trên 1 triệu m3 và nhiều nhất là mỏ đất ở thôn An Điền, xã Phổ Nhơn, TX.Đức Phổ (gần 2,14 triệu m3); ít nhất là mỏ đất Hóc Sầm, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức (gần 45.000m3).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở TNMT chủ trì, phối hợp với BQL DA các công trình giao thông và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, khoanh định, lựa chọn cụ thể diện tích khu vực các mỏ đất; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi khoanh định khu vực không đấu giá theo quy định, đối với các mỏ đất này.

Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác cho các nhà thầu thi công 23 khu tái định cư, các khu cải táng mồ mả theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh sách các mỏ đất phục vụ thi công 23 khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phù hợp với yêu cầu thực tế.

Quảng Ngãi:
31 mỏ đất được sử dụng san lấp làm khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam
 - Ảnh 3.

Thi công một khu tái định cư trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương

Chính quyền các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ quản lý chặt chẽ các các mỏ đất này, đặc biệt là các mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa được cấp phép khai thác thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Hải Vương