Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh kiểm tra, gỡ vướng cho dự án đường cơ động Lý Sơn

05/08/2022 10:07 GMT+7
Qua kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ngành đơn vị liên quan, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc GPMB, thi công và hoàn thành công trình đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 3) trong năm 2022 này.

CHỦ TỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG, GỠ VƯỚNG CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG CƠ ĐỘNG LÝ SƠN.


Công Hoàng