Quảng Ngãi: Huyện bị phê bình vì chậm gỡ vướng dự án 6 đời Chủ tịch vẫn chưa xong

09/08/2022 15:35 GMT+7
Sau khi phê bình vì chậm trễ giải quyết tồn tại, vướng mắc mặt bằng do các hộ dân lấn chiếm ở dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu chính quyền huyện Lý Sơn khẩn trương xử lý. Chậm nhất đến ngày 15/8/2022 phải bàn giao cho chủ đầu tư là BQL DA các công trình giao thông.

QUẢNG NGÃI HUYỆN BỊ PHÊ BÌNH VÌ CHẬM GỠ VƯỚNG DỰ ÁN 6 ĐỜI CHỦ TỊCH VẪN CHƯA XONG.


Công Xuân