Quảng Ngãi: Ấn định thời gian hoàn thành dự án bệnh viện Quân – Dân Y 287 tỷ

06/08/2022 10:18 GMT+7
Sau khi nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án bệnh viện Quân – Dân Y Lý Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo chủ đầu tư và các cấp ngành trực thuộc, khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2023.

QUẢNG NGÃI ẤN ĐỊNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUÂN – DÂN Y 287 TỶ.


Thảo Nguyên