Quảng Ngãi: Sở TN&MT phản hồi UBND tỉnh vụ kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót

19/04/2021 11:20 GMT+7
Sau khi bị UBND tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm vì Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn đã trình chưa thỏa mãn các điều kiện theo quy định, Sở TN&MT Quảng Ngãi đã có báo cáo, giải trình gửi cấp thẩm quyền tỉnh này.

Sáng 19/4, Sở TN&MT Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đơn vị này đã có báo cáo, giải trình gửi UBND tỉnh về những vướng mắc liên quan đến triển khai, thực hiện thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (Văn phòng UBND tỉnh ký, ban hành ngày 14/2 vừa qua), về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá cát, sỏi ở lòng sông trên địa bàn.

Trong giải trình (số 1455/STNMT-KS, ngày 15/4) gửi cho tỉnh, Sở TN&MT Quảng Ngãi phân tích, dẫn chứng và chỉ rõ một số nội dung (tại thông báo kết luận nêu trên), chưa phù hợp quy định hiện hành.

Quảng Ngãi: Sở TNMT phản hồi UBND tỉnh vụ kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 1.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể về nội dung mà Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi được giao hướng dẫn toàn bộ cho chính quyền các huyện, thành thị hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đấu giá mỏ cát, sỏi theo quy định trình UBND tỉnh.

Sau khi nêu quy trình thủ tục thực hiện (10 bước) và trích dẫn các điều khoản trong các thông tư, Nghị định liên quan hiện hành, Sở TNMT khẳng định việc giao cho cấp huyện, thành thị "Xây dựng giá khởi điểm, tiền đặt trước, lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản…." là không phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản.

Về nội dung 5 trong thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền "UBND tỉnh sẽ phân cấp cho các địa phương những nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về khai thác cát, sỏi lòng sông tại các địa phương (nếu luật không cấm) để đảm bảo công tác quản lý được chặc chẽ và sát với địa phương, kể cả công tác đấu giá quyền khai thác cát. Giao Sở TN&MT rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh việc phân cấp, ủy quyền nêu trên theo quy định".

Quảng Ngãi: Sở TNMT phản hồi UBND tỉnh vụ kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 3.

Trong văn bản thông báo kết luận đã ban hành, Sở TNMT bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi cũng nêu rõ là không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản; quy định pháp luật về môi trường. Theo đó Sở này kiến nghị cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, không xem xét tiếp tục giao cho Sở TN&MT tỉnh thực hiện (nội dung 5, thông báo kết luận số 133/TB-UBND, ngày 12/4/2021).

Như PV Etime đã phản ánh, vào ngày 12/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành thông báo kết luận (số 133/TB-UBND), của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (tại cuộc họp ngày 05/4/2021), về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Sở TNMT phản hồi UBND tỉnh vụ kế hoạch đấu giá cát, sỏi có sai sót  - Ảnh 4.

Một điểm khai thác cát trên sông Trà Khúc.

Cùng với những nội dung khác trong văn bản này nêu rõ, kế hoạch đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh do Sở TN&MT trình chưa thỏa mãn các điều kiện theo quy định. Cụ thể chưa phù hợp với các quy hoạch: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng, chỉnh trị các dòng sông, đường thủy nội địa ... trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu, Sở TN&MT rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho tỉnh về công tác tài nguyên khoáng sản trong thời gian tới.


Lam Nguyễn