Quảng Ngãi: Vì sao chưa hoàn tất thoái vốn ở doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ?

21/01/2022 11:58 GMT+7
Trước thắc mắc về nguyên nhân chưa thực hiện hoàn tất thoái vốn nhà nước đối với 3/4 doanh nghiệp do tỉnh quản lý, đặc biệt là Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đơn vị có vốn điều lệ nhiều nhất 200 tỷ đồng, PV Etime tiếp tục tìm hiểu vụ việc.

Được biết vào tháng 2/2010, tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định (số 152/QĐ-UBND), chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, thành Công ty cổ phần (gọi tắt Công ty) Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, với lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, nước cho các khu công nghiệp; Tư vấn và thiết kế, thi công công trình xây dựng cấp thoát nước; đầu tư xây dựng các công trình cấp nước…

Quảng Ngãi: Vì sao chưa hoàn tất thoái vốn ở doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ?  - Ảnh 1.

Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là đơn vị có phần giá trị vốn nhà nước sở hữu nhiều nhất (46,7 tỷ đồng/200 tỷ đồng). Ảnh: Nhiệt Băng.

Trong số 3/4 doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi quản lý, chưa thực hiện thoái vốn của giai đoạn 2017-2020, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là đơn vị có phần giá trị vốn nhà nước sở hữu nhiều nhất (46,7 tỷ đồng/200 tỷ đồng).

Đối với 2 doanh nghiệp còn lại phần vốn nhà nước sở hữu ít hơn, với giá trị lần lượt tại Công ty Cổ phần Thanh niên xung phong (2,666 tỷ đồng/5,053 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Sơn Mỹ (112 triệu đồng/6,7 tỷ đồng).

Theo thông tin mà PV Etime thu thập, đối chiếu quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, mà cấp thẩm quyền TƯ đã ban hành, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là đối tượng thoái vốn trong năm 2018.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục, tháng 9/2018, tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi cấp thẩm quyền TƯ xem xét, điều chỉnh kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp này sang năm 2019.

Quảng Ngãi: Vì sao chưa hoàn tất thoái vốn ở doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ?  - Ảnh 3.

Công nhân Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thi công đường ống cấp nước. Ảnh: Nhiệt Băng.

Tuy nhiên theo Quyết định (số 908/QĐ-TTg, ngày 29/6/2020) của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thoái vốn nhà nước đến hết năm 2020, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thuộc doanh nghiệp có vốn nhà nước bị dừng thoái vốn đến hết năm 2020.

Chính vì vậy mà chính quyền Quảng Ngãi phải tạm dừng, không tiếp tục hoàn tất thủ tục để thực hiện thoái vốn Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, theo quyết định mà cấp thẩm quyền đã ban hành trước đó.

Như PV Etime đã đưa tin đến thời điểm này, trong số 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi quản lý nằm trong diện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, chỉ mới thực hiện hoàn thành 1 doanh nghiệp, đó là Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, với giá trị đã thoái thu được trên 37,7 tỷ đồng.

Nhiệt Băng