Quý đầu tiên Phú Tài (PTB) lãi vượt mốc 200 tỷ đồng, tăng 61%

20/10/2021 09:11 GMT+7
Đây là quý đầu tiên CTCP Phú Tài (PTB) báo lãi vượt trên mốc 200 tỷ đồng. Nhờ đó công ty đã thực hiện 76% kế hoạch lợi nhuận năm sau ba quý.

CTCP Phú Tài (HoSE: PTB) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch kinh doanh trong quý cuối năm 2021.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng của PTB đạt 4.792 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 493 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Quý đầu tiên Phú Tài (PTB) lãi vượt mốc 200 tỷ đồng, tăng 61% - Ảnh 1.

Đây là quý đầu tiên CTCP Phú Tài (PTB) báo lãi trước thuế vượt trên mốc 200 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, PTB đã hoàn thành được 70% mục tiêu doanh thu và 76% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý đầu tiên.

Riêng quý III/2021, doanh thu hợp nhất đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 22,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là kết quả lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi Phú Tài được niêm trên HOSE vào năm 2011.

Ba tháng cuối năm, PTB dự kiến doanh thu 1.871,5 tỷ đồng, lợi nhuận 164 tỷ đồng. Cả năm, Công ty ước thực hiện được 6.664 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020; lợi nhuận 657 tỷ đồng, tăng 42% và hoàn thành 101% so với kế hoạch đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB chốt phiên 18/10 đạt 113.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 84% trong 1 năm qua.


An Vũ