Quý I/2024 lỗ gần 100 tỷ đồng, phải vay tiền nhân viên, điều gì đang xảy ra tại "ông lớn" Lộc Trời?

01/05/2024 11:52 GMT+7
Lộc Trời giải trình do giá vốn hàng bán tăng cao, tỷ giá tăng nhanh... là các lý do dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 100 tỷ đồng trong quý I/2024.

'Con cưng' của UBND tỉnh An Giang - Lộc Trời tiếp tục lao dốc, lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý đầu năm

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã công bố Báo cáo tài chính quý I/2024 với bức tranh tài chính không mấy sáng sủa khi kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ ở cả công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; cùng với đó phải trả người bán tăng vọt và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên nền vốn vay.

Cụ thể, đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Lộc Trời ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 3.874,1 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán của Lộc Trời chiếm tới 93% doanh thu, ghi nhận 3.603,6 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% so với cùng kỳ xuống 245,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 47% còn 32,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 28% lên 188,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 126,9 tỷ đồng - tương ứng chiếm 67% chi phí tài chính. Chi phí bán hàng ở mức 137,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 104,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2024 lỗ gần 100 tỷ đồng, phải vay tiền nhân viên, điều gì đang xảy ra tại "ông lớn" Lộc Trời?- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Lộc Trời.

Kết quả, dù doanh thu tăng vọt nhưng Lộc Trời vẫn báo lỗ trước thuế 86,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 96,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2023, Lộc Trời cũng ghi nhận lỗ trước thuế 77,1 tỷ đồng, lỗ sau thuế 81,2 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh thua lỗ, Lộc Trời cho biết do một số chi phí tăng cao như nguyên liệu đầu vào, chi phí lãi vay, khoản lỗ do tỷ giá hối đoái.

Bên cạnh đó, trình bày về chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ, Lộc Trời cho hay, nguyên nhân do tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ (giá vốn tăng 65% trong khi doanh thu chỉ tăng 57%).

Đồng thời, chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản doanh thu/thu nhập khác, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với cùng kỳ.

Tạm ứng cho người lao động hàng trăm tỷ nhưng 'vay nhỏ giọt' tiền nhân viên, điều gì đang xảy ra ở Lộc Trời?

Tại ngày 31/3/2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản của Lộc Trời ở mức 11.912,5 tỷ đồng, tăng 4% so với số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78% so với đầu năm còn 105,6 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 5% còn 120,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng vọt lên 2.816 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 6.621,9 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với số đầu năm, tương ứng 56% tổng tài sản.

Đáng chú ý, 98% khoản phải thu ngắn hạn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (6.472,1 tỷ đồng, chiếm tới 54% tổng tài sản). Tại ngày 31/3/2024, Lộc Trời ghi nhận 490 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Quý I/2024 lỗ gần 100 tỷ đồng, phải vay tiền nhân viên, điều gì đang xảy ra tại "ông lớn" Lộc Trời?- Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của Lộc Trời. Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất

Thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy, Lộc Trời chỉ công khai 5 khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là các tổ chức với 3/5 tổ chức có liên quan đến công ty con bao gồm: CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Đại Tài (835,5 tỷ đồng, tăng 155% so với đầu năm); Công ty TNHH BVTV Duy Phát Kiên Giang (406,9 tỷ đồng); CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân (404,2 tỷ đồng); CTCP Lương Thực Hưng Phước (643,5 tỷ đồng) và Công ty TNHH SX TMDV Cường Nguyên AGRI (765,4 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tổng giá trị của 5 khoản phải thu của khách hàng mà Lộc Trời công khai trên thuyết minh trị giá 3.055,3 tỷ đồng, chiếm 47% khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, tức 53% còn lại không được thuyết minh chi tiết. Dù vậy, tỷ lệ khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng được thuyết minh chi tiết trong quý I/2024 còn cao hơn các quý trước, điển hình là quý I/2023, gần 90% khoản phải thu ngắn hạn khách hàng không được Lộc Trời thuyết minh chi tiết ở mức tối thiểu.

Tương tự, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tại ngày 31/3/2024 là gần 231 tỷ đồng nhưng 174,8 tỷ đồng, tương ứng 71% trong số đó không được thuyết minh chi tiết. 29% còn lại cũng là khoản có liên quan các tổ chức. Cụ thể: LMT Resources Ltd (46,9 tỷ đồng); CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Hiếu Nhân (4,4 tỷ đồng) và CTCP Lương Thực Hưng Phước (4,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại ngày 31/03/2024, Lộc Trời ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn liên quan đến tạm ứng cho người lao động đến gần 201 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Lộc Trời tăng từ 8.400 tỷ đồng lên 8.849,8 tỷ đồng, chiếm 74% tổng nguồn vốn. Trong đó, khoản phải người trả người bán ngắn hạn là 2.075,7 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần so với hồi đầu năm (1.054 tỷ đồng).

 Lộc Trời có vốn điều lệ là 1.007,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm 24,15% do UBND tỉnh An Giang đại diện, nguồn vốn tư nhân chiếm 75,85%.

Thuyết minh cho thấy, Lộc Trời cũng chỉ công khai 7 khoản phải trả ngắn hạn, tương ứng trị giá 982,3 tỷ đồng. Phần còn lại của khoản phải trả người bán ngắn hạn trị giá 1.093,4 tỷ đồng, chiếm 53% cũng không được Lộc Trời công bố.

Tại ngày 31/3/2024, dư nợ tài chính của Lộc Trời ở mức 6.327,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn là 6.246,4 tỷ đồng, chiếm 99% dư nợ tài chính. Đặc biệt, thuyết minh còn hé lộ Lộc Trời có khoản vay với nhân viên trị giá 30,3 tỷ đồng, bao gồm: vay cán bộ công nhân viên (28,3 tỷ đồng) và vay Công đoàn cơ sở CTCP Tập đoàn Lộc Trời (2 tỷ đồng) đều theo hình thức tín chấp. Thời gian vay đến tháng 10/2024.

Quý I/2024 lỗ gần 100 tỷ đồng, phải vay tiền nhân viên, điều gì đang xảy ra tại "ông lớn" Lộc Trời?- Ảnh 3.

Trích BCTC hợp nhất quý I/2024 của Lộc Trời.

Mối liên quan giữa Lộc Trời và Công ty Đại Tài

Dữ liệu cho thấy, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Đại Tài (gọi tắt là Công ty Đại Tài) tiền thân là Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Đại Tài, được thành lập ngày 19/10/2015, có trụ sở chính tại Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

Tại thời điểm thành lập, Công ty Đại Tài hoạt động trong lĩnh vực bán buôn gạo (chính) và Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc Công ty Đại Tài là ông Trần Văn Cắt (SN 1976). Vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp lần đầu là 9 tỷ đồng.

Gần 1 năm sau, tháng 6/2016, Công ty Đại Tài tăng vốn lên 49 tỷ đồng. Đến tháng 3/2018, Công ty Đại Tài tiếp tục tăng vốn lên 144 tỷ đồng.

Tháng 6/2019, Công ty Đại Tài công bố thông tin tăng vốn lên 310 tỷ đồng, trong đó: ông Trần Văn Nhum góp 6,2 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Tường góp 9,3 tỷ đồng và ông Trần Văn Cắt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc góp 294,5 tỷ đồng.

Thông tin công bố ngày 13/2/2023 cho thấy, Công ty Đại Tài bổ nhiệm ông Lê Thanh Hạo Nhiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Trần Văn Cắt vẫn giữ chức Tổng Giảm đốc.

Tháng 11/2023, theo đăng ký thay đổi, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Lộc Trời giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Nhiên.

Được biết, ông Nhiên gia nhập Tập đoàn Lộc Trời từ ngày 5/4/2021 với chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán – Thuế. Sau đó, ông Nhiên được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính tại Lộc Trời thay ông Nguyễn Duy Thuận vào tháng 8/2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, ông Nhiên không còn là Giám đốc Tài chính tại Lộc Trời. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp tiết lộ.

Tại thay đổi gần nhất hồi tháng 1/2024, ông Tiêu Phước Thạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Tài thay ông Huỳnh Văn Thòn. Đồng thời, ông Thạnh cũng là Trưởng Ban Kiểm soát tại Lộc Trời.

Tại BCTC hợp nhất quý I/2024 của Lộc Trời cho thấy, Công ty Đại Tài là một trong những bên liên quan của Lộc Trời - công ty con của công ty liên kết.

Trong quý I/2024, Lộc Trời đã có các hoạt động mua - bán hàng với Công ty Đại Tài với tổng giá trị hơn 1.105 tỷ đồng, bao gồm: bán hàng hơn 762 tỷ đồng, mua hàng hơn 343 tỷ đồng.


Khánh Ly
Cùng chuyên mục