Quý III, Cảng Cam Ranh (CCR) báo lãi ròng sụt mạnh, còn vỏn vẹn 1,85 tỷ đồng

12/10/2022 14:06 GMT+7
Kết quả, Cảng Cam Ranh (CCR) báo lãi ròng quý III chỉ còn 1,85 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Công ty CP Cảng Cam Ranh (HNX: CCR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022. Cụ thể, trong kỳ Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thua thuần giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 40 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán xấp xỉ cùng kỳ (31,8 tỷ đồng), do đó lợi nhuận gộp giảm 63%, chỉ còn 8,4 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 41,57% kỳ trước xuống còn 20,9%. 

Kết quả, CCR báo lãi ròng quý III chỉ còn 1,85 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CCR thu được gần 111 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 32% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 70%, chỉ còn 10,7 tỷ đồng.

So với mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 34.5 tỷ đồng đặt ra cho năm 2022, CCR đã thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của CCR giảm 8% so với đầu năm, còn gần 302 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 20%, chỉ còn hơn 13,5 tỷ đồng, hàng tồn kho còn 1,13 tỷ đồng, giảm nhẹ 8%.

Nợ phải trả tăng nhẹ 5% so với đầu năm, lên 25,8 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 13% thì nợ dài hạn giảm 35%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 12/10, cổ phiếu CCR giao dịch quanh tham chiếu 14.000 đồng/cp.


A.Vũ