Quý III, Cao su Bà Rịa báo lãi sau thuế 11 tỷ đồng, tăng 145%

20/10/2020 06:30 GMT+7
Tính riêng 9 tháng đầu năm, Cao su Bà Rịa chỉ hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận so với kế hoạch doanh thu đạt 474 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng của năm 2020.
Quý III, Cao su Bà Rịa báo lãi sau thuế 11 tỷ đồng, tăng 145% - Ảnh 1.

Cao su Bà Rịa báo lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng trong quý III/2020

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng 145% so với cùng kỳ 2019, đạt gần 11 tỷ đồng.

Trong quý III/2020 doanh thu quý của BRR đạt 118 tỷ đồng nhờ bán mủ cao su, tăng 10% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, mức tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với mức tăng của doanh thu, khiến lợi nhuận gộp của BRR chỉ đạt 15,7 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận giảm từ 14,7% xuống 13,3%.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhiều lần so với cùng kỳ 2019, đạt gần 3 tỷ đồng là lãi cổ tức được chia năm 2019 của Công ty Cao su Việt Lào. Chi phí tài chính tăng nhẹ 8,4% lên mức 1,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 123% lên 2,3 tỷ đồng; bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 40% còn 5,7 tỷ đồng nhờ tiết giảm chi phí nhân công.

Kết thúc quý III, BRR ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến gấp 3 lần lên 3,2 tỷ đồng, chủ yếu thu từ tiền đền bù, thu hồi đất để làm một số công trình tại địa phương. Công ty báo lãi sau thuế 10,8 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) từ 39 đồng lên 97 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, BRR ghi nhận doanh thu hơn 201 tỷ đồng, lãi sau thuế 23,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng 9 tháng đầu năm, BRR mới chỉ hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận so với kế hoạch doanh thu 474 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng cho cả năm 2020.


Q.D