Quý III, Dược liệu Pharmedic (PMC) báo lãi 18 tỷ đồng

14/10/2020 18:07 GMT+7
Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020.
Quý III, Dược liệu Pharmedic (PMC) báo lãi 18 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Theo đó PMC ghi nhận doanh thu thuần trong quý trên 112 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2019. Giá vốn hàng bán vẫn duy trì ở mức 60% doanh thu nên PMC thu về 44 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 4,5%. Biên lãi gộp đi ngang 39%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,3 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tương tự các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không biến động nhiều, lần lượt ở mức 11,8 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Kết quả PMC báo lãi ròng 18,4 tỷ đồng giảm 4% so với quý III/2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm nhẹ từ 1.558 đồng xuống 1.493 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, PMC ghi nhận 331 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 55,2 tỷ đồng, giảm 2% về doanh thu nhưng tăng 1,3% về lợi nhuận.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của PMC đạt 412 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tiền và các khoản tương đương tiền 184 tỷ đồng và hàng tồn kho 103 tỷ đồng. Hệ số vay nợ/chủ sở hữu là 0,15.

Năm 2020, PMC đặt kế hoạch doanh thu 413,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng PMC đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10/2020, giá cổ phiếu PMC đóng cửa ở mức 55.100 đồng/cp, tăng trần so với phiên ngày hôm trước.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển thể từ Xí nghiệp Công ty hợp danh Dược phẩm Dược liệu sang Công ty Cổ phần từ tháng 8/1997 theo quyết định của UBND TP. HCM.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế...

Q.D