Quy mô đơn hàng bị thu hẹp, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi quý II giảm 47,9%

20/07/2023 07:06 GMT+7
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt gần 695,2 tỷ đồng, giảm 40,6% so với 6 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 73,5%.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu đạt 407,3 tỷ đồng,giảm 23,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận lợi nhuận gộp giảm từ hơn 105 tỷ xuống còn hơn 60,2 tỷ đồng. Kết quả, biên lợi nhuận gộp trong quý giảm từ 19,9% xuống 14,8%.

Doanh số sụt giảm, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi quý II giảm 47,9% - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính báo lỗ hơn 6,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 5,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 214,8%). Các loại chi phí cũng được Sợi Thế Kỷ tiết giảm trong quý, như: chi phí bán hàng giảm từ 4,8 tỷ xuống 3,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,8% lên 16,5 tỷ đồng.

Kết quả, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 36 tỷ và hơn 37,5 tỷ đồng; giảm 52,7% và 47,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sợi Thế Kỷ cho biết: trong quý II/2023, doanh số và giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ là do khách hàng gián tiếp và trực tiếp thu hẹp quy mô đơn hàng. Mặc dù chi phí tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm so với cùng kỳ những vẫn không cải thiện được chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt gần 695,2 tỷ đồng, giảm 40,6% so với 6 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 73,5%. So với mục tiêu kinh doanh 2023, Công ty đã thực hiện được 32,3% kế hoạch doanh thu (dự kiến đạt 2.149,3 tỷ đồng) và 15,4% kế hoạch lợi nhuận (dự kiến đạt 253,1 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ đạt 2.284 tỷ đồng (tăng 7,5% so với hồi đầu năm). Trong đó chủ yếu đến từ: tài sản cố định (687,6 tỷ, chiếm gần 30% tổng tài sản); hàng tồn kho (503,6 tỷ, chiếm 22%); các khoản phải thu ngắn hạn (459,8 tỷ, chiếm 20%); tiền và các khoản tương đương tiền (228 tỷ, chiếm 10%) và còn lại đến từ các khoản mục khác.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, giá cổ phiếu STK tăng 3,24% lên 30.250 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục