SAM Holdings (SAM) dự trình lợi nhuận tăng gần 28%, không trả cổ tức 2023

28/03/2024 10:50 GMT+7
Công ty Cổ phần SAM Holdings (HoSE: SAM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4 tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu họp, năm 2024, SAM Holdings dự trình kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.423 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả thực hiện được năm 2023, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 80,3 tỷ đồng, tăng 27,8%.

Trong năm 2023, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng 363%. So với kế hoạch kinh doanh đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.406 tỷ và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 90 tỷ đồng thì Công ty mới chỉ thực hiện được hơn 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

SAM Holdings (SAM) dự trình lợi nhuận tăng gần 28%, không trả cổ tức 2023- Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoach kinh doanh chính năm 2024

SAM Holdings (SAM) dự trình lợi nhuận tăng gần 28%, không trả cổ tức 2023- Ảnh 2.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, SAM Holdings cho biết sẽ thực hiện trích 1% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng phúc lợi (gần 332,4 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 32,9 tỷ đồng. SAM Holdings dự định không thực hiện chia cổ tức năm 2023.

Lý giải về việc không trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2023, Ban lãnh đạo SAM Holdings cho biết lợi nhuận năm 2023 chưa đạt kế hoạch, do đó Công ty thông qua việc không trả cổ tức cho cổ đông.

Bước sang năm 2024, Công ty dự trình phương án sẽ trả cổ tức năm 2024 dự kiến với tỷ lệ 3%. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ năm 2022 tới nay.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/3, giá cổ phiếu SAM tăng 0,76% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 6.670 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục