Tập đoàn Sao Mai (ASM) dự trình lợi nhuận 2024 tăng 192%, khả thi không?

27/03/2024 15:43 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trước những thông tin tích cực, cổ phiếu ASM đang giao dịch quanh vùng giá 12.800 đồng/cổ phiếu, tăng kịch trần 6,67% so với giá tham chiếu.

Tập đoàn Sao Mai dự trình lợi nhuận tăng trưởng 192% năm 2024

Theo tài liệu công bố, Sao Mai dự trình tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.222 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 274 tỷ đồng. So sánh với kết quả đạt được trong năm 2023, mục tiêu này tăng trưởng 18,6% về doanh thu và tăng tới 192% về lợi nhuận năm.

Năm 2023, ASM lên kế hoạch đạt 15.250 tỷ đồng doanh thu, 545 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả này Sao Mai mới thực hiện được 77% doanh thu và 50,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) dự trình lợi nhuận 2024 tăng 192%, khả thi không?- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2024

Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, Tập đoàn Sao Mai trình Đại hội cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) dự trình lợi nhuận 2024 tăng 192%, khả thi không?- Ảnh 2.

Phương án trả cổ tức năm 2022 và 2023 của Tập đoàn Sao Mai

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 của ASM là hơn 609 tỷ đồng, Công ty dành 20 tỷ đồng để trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và phúc lợi). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ là 599,9 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi hơn 336 tỷ đồng trong số lợi nhuận sau thuế còn lại này để chia cổ tức năm 2022 và 2023.

Trước những thông tin tích cực trên, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, giá cổ phiếu ASM tăng kịch trần 6,67% so với giá tham chiếu, lên mức 12.800 đồng/cổ phiếu.

Tại một diễn biến khác, cuối tháng 2/2024, tổ chức PYN Elite Fund có quốc tịch tại Phần Lan đã báo cáo về thay đổi sở hữu tại Tập đoàn Sao Mai. Theo đó, tổ chức trên đã hoàn tất giao dịch mua 4,1 triệu cổ phiếu ASM, nâng tỉ lệ sở hữu lên mức 6,995% vào ngày 22/2.

Trước đó, vào giữa tháng 15/1, tổ chức này cũng đã hoàn tất giao dịch mua 3,75 triệu cổ phiếu ASM, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,02%, tương đương với hơn 16,8 triệu cổ phiếu vào ngày 15/1/2024. Đây cũng là ngày quỹ ngoại này trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Sao Mai.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục