Sản xuất lâm nghiệp tháng 5/2020 phục hồi

29/05/2020 09:57 GMT+7
Tổng cục Thống kê cho biết sản xuất lâm nghiệp tháng 5/2020 có dấu hiệu phục hồi sau dịch Covid-19.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2020. Ở mảng nông nghiệp, lâm nghiệp là một trong các lĩnh vực phục hồi nhưng tốc độ phục hồi còn chậm.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, sản xuất lâm nghiệp tháng 5/2020 có dấu hiệu phục hồi sau dịch Covid-19 nhưng còn gặp khó khăn do xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng giảm. Bên cạnh đó, thời tiết ở nhiều tỉnh miền Bắc bắt đầu nắng nóng ảnh hưởng đến hoạt động trồng rừng vụ xuân hè.

Sản xuất lâm nghiệp tháng 5/2020 phục hồi - Ảnh 1.

Sản xuất lâm nghiệp tháng 5/2020 phục hồi

Trong tháng Năm, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 25 nghìn ha, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 5,5 triệu cây, giảm 15,9%; sản lượng củi khai thác đạt 2 triệu ste, giảm 3,8%. Riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng đạt 1.660 nghìn m3, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước và tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung như: Nghệ An ước tính đạt 145,2 nghìn m3, tăng 16,8%; Bình Định đạt 125,7 nghìn m3, tăng 8,7%; Phú Yên đạt 25,9 nghìn m3, tăng 84,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 84,8 nghìn ha, tương đương với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 34,2 triệu cây, giảm 3,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 5.627 nghìn m3, tăng 0,8%; sản lượng củi khai thác đạt 8,2 triệu ste, giảm 1,9%.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Năm là 131,2 ha, giảm 46,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 63 ha, giảm 66,5%; diện tích rừng bị phá là 68,2 ha, tăng 21,9%. Tính chung 5 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 652,8 ha, tăng 19,7% so với cùng kỳ, trong đó diện tích rừng bị cháy là 374,4 ha, tăng 25%; diện tích rừng bị phá là 278,4 ha, tăng 13,2%.

Ngọc Lâm