PG Bank chuẩn bị trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%

19/02/2024 10:22 GMT+7
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank; UPCoM: PGB) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 40%.

Cụ thể, PG Bank sẽ phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 40% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được nhận về 40 cổ phiếu mới). Ngày 23/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng PG Bank chốt danh sách cổ đông, tương ứng ngày 22/2 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nguồn vốn thực hiện việc chia cổ phiếu thưởng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (1.100 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (100 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Nếu thành công, vốn điều lệ của PG Bank sẽ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng.

Lần gần nhất ngân hàng này chia cổ tức là trong năm 2012 với tỷ lệ 10,38% bằng tiền mặt.

Lỗ trong quý IV, PG Bank vẫn báo lãi 355 tỷ cả năm 2023

PG Bank chuẩn bị trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Trong báo cáo tài chính quý IV/2023, PG Bank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 340,8 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập từ hoạt động cốt lõi vẫn ghi nhận tăng 4%, đạt 347,8 tỷ đồng. Ngược lại, các hoạt động khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư đều ghi nhận lỗ lần lượt 10,3 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động 254 tỷ đồng trong quý IV, giảm 2% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng 75%, đạt 91,3 tỷ đồng.

Kết quả, PG Bank báo lỗ trước thuế 4,6 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ lãi 118,6 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt gần 1.400 tỷ đồng, giảm 7,4% so với mức thực hiện năm 2022. PG Bank báo lãi 355,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2023, giảm 29,7% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch lãi trước thuế 530 tỷ đồng đặt ra cho năm 2023, PG Bank chỉ thực hiện được 67% mục tiêu.

Tổng tài sản PG Bank tăng 13% so với đầu năm lên mức 55.495 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối năm 2023 đạt 35.335 tỷ đồng, tăng 22%. Trong đó, tổng nợ xấu đạt 906 tỷ đồng, tăng 22% chủ yếu do nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 3 lần, nợ nghi ngờ tăng gấp 3 lần, lần lượt đạt 189 tỷ đồng và 265 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn giảm 20%, đạt 451 tỷ đồng. Chính vì vậy, tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức 2,56%.

Mới đây, Petrolimex đã thoái toàn bộ vốn tại PG Bank khi bán thành công 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% cổ phần PG Bank thông qua đấu giá công khai Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá gồm 3 tổ chức và 1 cá nhân. Ba tổ chức này nắm lượng cổ phần PG Bank gần như ngang bằng nhau, trên dưới 13%, và tổng số xấp xỉ 120 triệu cổ phiếu, bằng lượng Petrolimex đem đấu giá.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục