Sau lãi đột biến, Nhựa Bình Minh (BMP) chuẩn bị chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2023

02/11/2023 18:29 GMT+7
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa đưa ra quyết nghị về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Nhựa Bình Minh thông báo sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng).

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính BMP sẽ chi trả khoảng 532 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 12/2023.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nhựa Bình Minh thông qua chính sách trả cổ tức tổi thiếu là 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Nhựa Bình Minh đạt lãi kỷ lục, mang gần 60% tài sản đi gửi ngân hàng 

Được biết, Nhựa Bình Minh thông báo tạm ứng cổ tức "đậm" khi tình hình kinh doanh quý III thuận lợi. Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhờ giá vốn cùng các chi phí khác đồng loạt giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 209 tỷ đồng, tăng 19%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận đạt 3.702 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với 9 tháng đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ - vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm (dự kiến đạt 651 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 22% xuống 449 tỷ đồng. Công ty có 2.035 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 59% tài sản. 9 tháng đầu năm nay, Nhựa Bình Minh thu về 88 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Nợ phải trả của Nhựa Bình Minh là 512,4 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn 493 tỷ đồng, trong đó, công ty đi vay và nợ thuê tài chính chỉ hơn 55 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, giá cổ phiếu BMP tăng 6,21% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 85.500 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục