Nhựa Bình Minh (BMP) lãi 784 tỷ đồng, vượt kế hoạch sau 9 tháng

19/10/2023 19:01 GMT+7
Tính chung 9 tháng, Nhựa Binh Minh mang về 3.702,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 784 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2022.

CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đã công bố tình hình kinh doanh hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần hơn 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng cũng giảm mạnh 51% nên lợi nhuận gộp kỳ này ở mức gần 400 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu tài chính quý III đạt 32,2 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 38% xuống 25,5 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết, liên doanh kỳ này ở mức gần 500 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 118,7 tỷ đồng, chi phí quản lý 15,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,7% và 63% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý III/2023 báo lãi 209 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhựa Bình Minh (BMP) lãi 784 tỷ đồng, vượt kế hoạch sau 9 tháng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý III của BMP

Tính chung 9 tháng, Nhựa Binh Minh mang về 3.702,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 784 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, BMP đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 6.357 tỷ đồng và lãi sau thuế 651 tỷ đồng, tăng 9% về doanh thu nhưng giảm 6% về lợi nhuận so với thực hiện 2022. Như vậy, sau 9 tháng qua, BMP đã hoàn thành lần lượt 58% và 120% kế hoạch năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của BMP ở mức 3.477,5 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng tới 88% lên 675,4 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 41% lên 1.360 tỷ đồng (chiếm 39% tổng tài sản). Hàng tồn kho giảm 8% xuống 513,4 tỷ đồng.

Tổng phải trả tăng 21% lên 512,5 tỷ đồng, tổng nợ vay ở mức 74,6 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.965 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.


O.L
Cùng chuyên mục