Sẽ “bêu tên” chủ công trình vi phạm trật tự xây dựng

20/03/2019 09:00 GMT+7
Theo Quyết định mới về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn sẽ bị “bêu tên” trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng  vừa ký ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về quy định quản lý trật tự xây dựng (TTXD)  trên địa bàn TP Hà Nội. Quy định mới sẽ thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14.2.2014 của UBND TP Hà Nội.

Quyết định này nêu rõ về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn TP Hà Nội; Trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về TTXD của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý TTXD; Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý TTXD; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt xây dựng trên địa bàn TP phải tuân thủ quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong đó, UBND cấp huyện và UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tình hình quản lý TTXD trên địa bàn.

Cụ thể, UBND cấp huyện sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Đội quản lý TTXD, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý TTXD. UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân do buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm TTXD nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

Đối với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn theo quy định tại Điều 36, Điều 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND cấp xã cũng là nơi chỉ đạo tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng và ban hành các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 Ảnh minh hoạ. 

Cũng theo quyết định này, Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong kiểm tra, xử lý các vi phạm TTXD; đề xuất Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm TTXD nghiêm trọng; đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở tên của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; nội dung vi phạm; hình thức xử phạt… đối với trường hợp vi phạm gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội khi có đề nghị của UBND cấp huyện.

Đặc biệt, quy định mới cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, Đội quản lý TTXD đô thị cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý TTXD trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý TTXD trên địa bàn TP.

Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý vi phạm TTXD theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các Đội quản lý TTXD đô thị để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc các Đội quản lý TTXD đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm TTXD. 

Đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm. Chỉ đạo, đôn đốc Đội Quản lý TTXD đô thị cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý TTXD trên địa bàn, tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo hiệu quả công tác quản lý TTXD.

Trần Kháng (theo danviet)