Seaprodex (SEA) báo lãi ròng quý 3 giảm 31% so với cùng kỳ

09/11/2021 10:52 GMT+7
Seaprodex báo lãi trước thuế quý 3/2021 đạt 53 tỷ đồng so với cùng kỳ, giảm 32%; lãi sau thuế đạt 52 tỷ đồng, giảm 31%.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex,UPCoM: SEA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng cao 37%, lên ngưỡng 245 tỷ đồng khiến lãi gộp chỉ còn 27 tỷ đồng, giảm 13%.

Trong kỳ, Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 24 tỷ xuồng còn 7 tỷ đồng; chi phí tài chính dưới 1,5 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ); Chi phí bán hàng tăng 44%, đạt 11 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% về 11 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi trước thuế quý 3 đạt 53 tỷ đồng, giảm 32%; lãi sau thuế đạt 52 tỷ đồng, giảm 31%.

Seaprodex báo lãi ròng quý 3 giảm 31% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Seaprodex báo lãi trước thuế quý 3/2021 đạt 53 tỷ đồng, giảm 32%; lãi sau thuế đạt 52 tỷ đồng, giảm 31%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm SEA ghi nhận 715 tỷ đồng doanh thu, tăng 20%; 153 tỷ đồng lãi trước thuế và 149 tỷ đồng lãi sau thuế, cùng giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch kinh doanh đã đặt ra cho năm 2021, SEA đã vượt 292% doanh thu và 286% lãi ròng.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản SEA đạt 3.598 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 355 tỷ đồng, tăng 6%, phần lớn là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn có hơn 1.987 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên danh liên kết với 1.853 tỷ đồng.

SEA còn hơn 582 tỷ đồng nợ phải trả. Đáng chú ý. vay nợ tài chính ở mức 368 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng nợ phải trả.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/11, cổ phiếu SEA hiện đang giao dịch ở ngưỡng 45.000 đồng/cp.Q.D