Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng gửi "tối hậu thư" cho gần 800 doanh nghiệp

18/08/2022 08:10 GMT+7
Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng đã gửi "tối hậu thư" cho gần 800 doanh nghiệp ở Đà Nẵng nằm trong diện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do vi phạm các quy định của Luật Thuế và Luật Doanh nghiệp.

Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã có thông báo cho gần 800 doanh nghiệp ở Đà Nẵng nằm trong diện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do vi phạm các quy định của Luật Thuế và Luật Doanh nghiệp .

Cụ thể, có 797 doanh nghiệp bị xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các lý do như doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 năm trở lên kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, doanh nghiệp không gửi báo cáo hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng gửi "tối hậu thư" cho gần 800 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng gửi "tối hậu thư" cho gần 800 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Thiên

Để có thể được tiếp tục hoạt động, Sở KH&ĐT yêu cầu người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này đến Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến, hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận, thì Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng) sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.Lam Hàn