UBND TP.Đà Nẵng đặc biệt ghi nhận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Sở TN&MT và Sở Xây dựng

17/08/2022 15:23 GMT+7
UBND TP.Đà Nẵng đặc biệt ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Sở TN&MT, Sở Xây dựng vì đã nghiêm túc, quyết liệt chấn chỉnh, tập trung chỉ đạo rà soát và cải thiện rõ rệt trong việc nâng tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đạt trên 70%...

Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao đối với các cơ quan, đơn vị trong thời gian từ ngày 1/1 đến 23/7, trong đó tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đạt 83,70%.

Cụ thể, trong tổng số 8.282 nhiệm vụ giao các cơ quan đơn vị, có 6.932 nhiệm vụ hoàn thành (tỷ lệ 83,70%), với 5.361 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn (tỷ lệ 64,73%), 1.111 nhiệm vụ (tỷ lệ 13,41%) hoàn thành quá hạn; 1.350 nhiệm vụ chưa hoàn thành (tỷ lệ 16,30%), trong đó 208 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 2,51%).

Bên cạnh đó, số nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2021 của các cơ quan đơn vị là 214 nhiệm vụ, với 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành; số nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2020 của các cơ quan đơn vị là 13 nhiệm vụ, không còn nhiệm vụ nào quá hạn chưa hoàn thành.

UBND TP.Đà Nẵng đặc biệt ghi nhận nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Sở TN&MT và Sở Xây dựng - Ảnh 1.

Sở TN&MT TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Sở TN&MT TP.Đà Nẵng

Ngoài ra, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày 1/1 đến 23/7, trong số tổng 8.282 nhiệm vụ được lãnh đạo UBND thành phố giao, các cơ quan đơn vị đã thực hiện cập nhật tình hình được 7.691 nhiệm vụ (tỷ lệ 92,86%), 591 nhiệm vụ chưa được cập nhật tình hình. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đề nghị lưu trữ và đánh giá hoàn thành 6.965 nhiệm vụ, qua xác nhận của Văn phòng UBND thành phố có 6.472 nhiệm vụ hoàn thành và 33 nhiệm vụ hủy đánh giá hoàn thành (tỷ lệ 0,40%).

Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không còn cơ quan, đơn vị nào có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ dưới 50%. UBND thành phố đặc biệt ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Sở TN&MT, Sở Xây dựng trong những tháng gần đây đã nghiêm túc, quyết liệt chấn chỉnh, tập trung chỉ đạo rà soát và cải thiện rõ rệt trong việc nâng tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đạt trên 70%.

Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành của năm 2020, 2021, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, hầu hết là những nhiệm vụ có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian xử lý.


Lam Hàn - Đình Thiên