Sữa Mộc Châu chuẩn bị lên sàn Upcom, tiến tới niêm yết HOSE

18/10/2020 09:59 GMT+7
Sữa Mộc Châu chuẩn bị lên sàn Upcom, tiến tới niêm yết HOSE
Hội đồng quản trị của Sữa Mộc Châu đã thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch Upcom. Sữa Mộc Châu cũng sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% trong tháng 12/2020.

Ngày 15/10/2020, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu đã thông qua nghị quyết về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch Upcom.

Cụ thể, thông qua đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch Upcom do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quản lý. Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom. Thời gian giao dịch dự kiến sau khi hoàn tất thủ tục với HNX và VSD và công bố thông tin theo quy định nhưng không muộn hơn ngày 30/03/2021.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Đại hội đồng cổ đông của Sữa Mộc Châu đã có quyết nghị về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công ty, và lưu ký, niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu công ty trên HOSE trong thời gian không quá 9 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Sữa Mộc Châu cũng đã công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông cũng là ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2020. Ngày thanh toán 15/12/2020.  

Thanh Giang