Sữa Quốc tế (IDP) báo lãi kỷ lục, cổ phiếu liên tục thăng hoa

23/01/2022 07:41 GMT+7
Trong quý IV/2021, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) báo lãi sau thuế đạt 278,9 tỉ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Trong quý IV/2021, IDP ghi nhận doanh thu tăng 20,4% đạt 1.214,2 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí vốn hơn 672 tỷ đồng, chỉ tăng 12,9% so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 542 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 44,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 129,3 tỷ đồng lên 541,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52,5%, tương ứng tăng thêm 8,4 tỷ đồng lên 24,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 7,2%, tương ứng tăng thêm 13,4 tỷ đồng lên 199,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng trưởng hơn gấp rưỡi lên 24,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 2,5 tỷ đồng.

Trong kỳ công ty cũng ghi nhận khoản lãi khác 662 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,2 tỷ đồng. 

Kết thúc quý cuối cùng của năm 2021, Sữa Quốc tế ghi nhận khoản lãi sau thuế gần 279 tỷ đồng, tăng trưởng 44,8% so với cùng kỳ. Đây là kỳ Sữa Quốc tế ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.

Sữa Quốc tế (IDP) báo lãi kỷ lục, cổ phiếu thăng hoa - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của Sữa Quốc tế

Lũy kế trong năm tài chính 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.827,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 822,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,8% và 64% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, IDP đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 530 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2021, công ty hoàn thành 155,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của IDP tăng 37% so với đầu năm lên 2.962,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.227,7 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 773,5 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 350,4 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 340,5 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong năm, tổng vay nợ ngắn hạn tăng 14% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 66,5 tỷ đồng lên 541,6 tỷ đồng và chiếm 18,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu IDP tăng tới 19.300 đồng lên 148.600 đồng/cổ phiếu.


O.L