Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 6,76%

28/06/2019 10:06 GMT+7
Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,29 điểm phần trăm.

Ảnh minh họa.

Tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm ngày 28/6, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 6,76%.

Con số này thấp hơn mức 7,05% cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011-2017.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,93%, đóng góp 51,8%. Khu vực dịch vụ tăng 6,69%, đóng góp 42,2%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,55% GDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,2%. Khu vực dịch vụ chiếm 42,04%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,21%.

Cùng kỳ năm 2018, cơ cấu nền kinh tế tương ứng là 14,13%; 33,83%; 41,8%; 10,24%.

Trên góc độ sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2019, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2018. Tích lũy tài sản tăng 7,12%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 7,06%. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 7,98%.

Riêng quý II, tăng trưởng GDP là 6,71%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 là 0,02 điểm phần trăm.

Theo NDH