Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ hơn 30%

10/11/2022 09:05 GMT+7
Ngày 8/11/2022, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đã thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết vừa ban hành, Bảo Việt sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,261%, tương đương 01 cổ phiếu sẽ được nhận 3.026,1 đồng. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, hàng lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ. Như vậy, Bảo Việt dự chi hơn 2.246 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cổ tức cho lần này

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 28/11, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 25/11. Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức vào ngày 28/12/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tới 31/12/2021 của Công ty.

 Lợi nhuận của Bảo Việt đi lùi gần 14% trong quý III/2022

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bảo Việt ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 10.748 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 10%, còn gần 762 tỷ đồng, nên doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 13%, đạt gần 9.899 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) : Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ hơn 30% - Ảnh 1.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý III 2022 của Tập đoàn Bảo Việt

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.030 tỷ đồng, tăng 15% - cao hơn mức tăng của doanh thu phí bảo hiểm thuần khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận giảm đến 93% so với cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế quý III/2022 của BVH chỉ giảm gần 14% so với cùng kỳ, còn hơn 408 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bảo Việt đạt hơn 492 tỷ đồng lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm, giảm 20% so cùng kỳ; trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính gần như đi ngang, đạt hơn 5.940 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.551 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiêu giao dịch ngày 09/11, giá cổ phiếu BVH tăng 0,98%, hiện đang ở mức 51.300 đồng/cổ phiếu.
Phương Thảo
Cùng chuyên mục