Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) "cài số lùi" lợi nhuận quý IV nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch

09/02/2024 07:26 GMT+7
Luỹ kế năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HoSE: GVR) mới chỉ thực hiện 91% kế hoạch doanh thu và hơn 85% kế hoạch lợi nhuận sau khi kế hoạch này được điều chỉnh giảm vào ngày gần kết thúc năm tài chính 2023.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.591 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 14% xuống hơn 1.603 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu: Doanh thu mủ cao su vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 80% tổng doanh thu, đạt 6.080 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý doanh thu sản phẩm từ cao su ghi nhận tăng 168 tỷ đồng so với quý IV/2022, tương ứng đạt 131,2 tỷ đồng (cùng kỳ -36 tỷ đồng). Ngoài mủ cao su, hoạt động chế biến gỗ cũng giảm đến 21%, còn hơn 660 tỷ đồng, chiếm 9% doanh thu.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) "cài số lùi" lợi nhuận quý IV nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch
- Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính trong quý ở mức 351,4 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính lại giảm 41%, còn 131,3 tỷ đồng (114,6 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay). Chi phí khác giảm tới 67%, còn 104,4 tỷ đồng; trong đó các khoản khác giảm từ 319 tỷ đồng xuống 89 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trương so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 217,9 tỷ và 667,4 tỷ đồng.

Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Cao su Việt Nam đạt mức 1.416 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, Cao su Việt Nam thu về 22.079 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.369,9 tỷ đồng, giảm 29,8%. 

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) "cài số lùi" lợi nhuận quý IV nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch
- Ảnh 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mới của GVR

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra trong tháng 6/2023, GVR đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.264 tỷ đồng. Với kết quả này, GVR mới chỉ hoàn thành 79% kế hoạch này. Nhưng tại tháng 12/2023, Công ty thấy khó về đích nên đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu với: doanh thu thuần sau điều chỉnh giảm 12% xuống 24.243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến sau điều chỉnh giảm 19% xuống còn 3.956 tỷ đồng. Với kết quả năm 2024, GVR đã thực hiện hơn 85% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Cao su Việt Nam đạt hơn 78.385 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với thời điểm đầu năm. Các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ghi nhận tăng từ 1.845 tỷ đồng lên mức 3.400 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm từ 4.230 tỷ đồng còn 3.404 tỷ đồng; chủ yếu giảm từ thành phẩm tồn kho khi từ 2.529 tỷ đồng (ngày đầu năm 2023) còn 1.796 tỷ đồng (ngày cuối năm 2023).

Nợ của Cao su Việt Nam ở mức 23.531 tỷ đồng, giảm 5,6% so với mức 24.932 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp giảm 18,7%, còn đạt 3.734 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GVR lại tăng 21% tính từ phên giao dịch đầu tiên trong năm 2024, đạt 25.400 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục