Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu 30%

07/06/2022 07:35 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 20/06/2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Trong Tỷ lệ thực hiện quyền 30% (10:3), tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới. Ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền là 20/06/2022 (dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/06/2022).

 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa rồi, Tập đoàn Hòa Phát chốt phương án phân phối lợi nhuận là tổng 35% chi trả cổ tức. Bao gồm 30% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện là Quý II - Quý III năm 2022.

Hòa Phát hiện nay có hơn 4,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ cần phát hành 1,34 tỷ cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu sau khi chia cổ tức là hơn 5,8 tỷ đơn vị, ứng với vốn điều lệ 58.147 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thông để chi trả cổ tức. Với tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1,3 tỷ cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 13,4 nghìn tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu sau khi chia cổ tức là hơn 5,8 đơn vị (tính cả 4,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành).


Tập đoàn Hòa Phát: Chốt chi trả hơn 13 nghìn tỷ để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.

Năm 2022 Hòa Phát kế hoạch cổ tức 25%

Năm 2021, Tập đoàn Hoà Phát đạt doanh thu gần 149.680 tỷ, tăng trưởng 66% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34.521 tỷ đồng, tăng 156% so với năm trước.

Năm 2022, Hoà Phát tròn 30 năm phát triển và khẳng định vị thế. Do đó, Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 160.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong khoảng từ 25.000 – 30.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 25%

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/06, cổ phiếu HPG giảm 100 đồng về 33.30 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo