Tập đoàn Kido báo lãi ròng gần 331 tỷ đồng, tăng 60% trong năm 2020

19/01/2021 16:57 GMT+7
Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (Mã: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh với doanh thu thuần 2020 đạt 8.322 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 331 tỷ đồng; tăng lần lượt 15% và 60% so với năm 2019.

Ban lãnh đạo KDC cho biết, doanh thu thuần năm 2020 tăng 15% chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dầu ăn. Doanh thu thuần từ ngành dầu ăn chiếm 84,5% doanh thu thuần toàn Tập đoàn (tăng mạnh 25,1% so với năm 2019, trong đó TAC tăng trưởng mạnh 26,7%), ngành hàng lạnh chiếm 15,1% (giảm 7,5% so với năm 2019) và các ngành khác chiếm 0,4%

Lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.764 tỷ đồng tăng 8,2% so với năm 2019, trong đó: tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 54,9%; ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%. 

Chi phí bán hàng năm 2020 đạt 1.043 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2019, trong đó, chi phí bán hàng từ ngành dầu ăn tăng nhẹ 5,4% so với năm 2019 và ngành hàng lạnh giảm 22,4% so với năm 2019.

Chi phí quản lý doanh nghiệp  năm 2020 là 415,7 tỷ đồng, giảm 11,4% so với năm 2019, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp từ ngành dầu ăn giảm mạnh 38,5% so với năm 2019 và ngành hàng lạnh giảm 39,7% so với năm 2019. Điều này thể hiện các hoạt động kiểm soát chi phí của KIDO trong các ngành hàng đều được kiểm soát gắt gao và tối ưu hóa cao.

Tập đoàn Kido báo lãi ròng gần 331 tỷ đồng, tăng 60% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Tập đoàn Kido báo lãi ròng gần 331 tỷ đồng trong năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2020 đạt mức 410,5 tỷ đồng, tăng mạnh 59,1% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 417,7 tỷ đồng, hoàn thành 126,6% kế hoạch đề ra của cả năm, tăng 47,4% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 330,7 tỷ đồng tăng 59,6% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của KIDO cũng có một năm vượt khó trước Covid-19. Trong đó, đáng kể như CTCP Dầu Thực vật Tường An (HoSE: TAC) cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 5.247 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh thu này cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với Dầu Tường An, một thành viên khác của Tập đoàn Kido (KDC) là Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido cũng báo lợi nhuận đi lên.

Cụ thể, dịch bệnh khiến doanh số các kênh bán hàng truyền thống như nhà hàng, trường học, khu du lịch... giảm đột ngột và cả năm chỉ đạt 1.280 tỷ đồng, giảm hơn 7%. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên lãi sau thuế vẫn tăng gần 10% lên 156 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng lần lượt đạt 55,5% và 12,2%.


Quang Dân