Tasco khai thác "mỏ vàng" thu phí ETC, lợi nhuận tăng mạnh

07/02/2023 19:22 GMT+7
Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 316 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tasco cho thấy, năm 2022, chi phí vốn tăng mạnh 50% khiến lợi nhuận gộp giảm 21% xuống còn 62 tỷ đồng. Kéo theo đó là biên lãi gộp sụt giảm khá mạnh từ mức 32% về còn 20% trong quý IV/2022.

Tasco khai thác "mỏ vàng" thu phí ETC, lợi nhuận tăng mạnh - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tasco. Ảnh: TA

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Tasco đạt 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24% và 213%, lãi công ty mẹ đạt 139 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, Tasco mới chỉ hoàn thành được 9,5% mục tiêu về doanh thu và hơn 55% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Tasco đạt gần 11.633 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 8% so với đầu năm.

Trong năm 2022, biến động tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền đạt 953 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 7 lần do công ty đầu tư 359 tỷ vào chứng khoán kinh doanh trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này, song không được thuyết minh cụ thể.

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết ghi nhận đạt hơn 326 tỷ đồng giá gốc tại thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, Tasco đầu tư 257 tỷ đồng vào Công ty TNHH NVT Holdings (mã NVT) đầu năm không ghi nhận. Đồng thời, doanh nghiệp đã thoái 100% vốn góp (240 tỷ) tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP vào tháng 7/2022.

Cũng theo giải trình của Tasco, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2022 của Tasco đạt 26,8 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/2022, doanh thu bán hàng tăng 69 tỷ đồng, tương đương tăng 28% chủ yếu đề từ doanh thu cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC.


Thế Anh