Thái Nguyên báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

26/03/2021 20:20 GMT+7
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên với 4 đơn vị liên danh tư vấn. Dự kiến đến hết tháng 4/2021 sẽ hoàn thành tất cả nội dung, công việc của giai đoạn 1 theo đúng tiến độ quy định.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chia thành 5 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, khảo sát hiện trạng; phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng khung quy hoạch tỉnh, tổ chức hội thảo; hoàn thiện khung quy hoạch tỉnh và lập hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên với 4 đơn vị liên danh tư vấn. Các sở, ban, ngành cũng tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, về cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thu thập dữ liệu. Hiện đơn vị tư vấn đã xây dựng xong khung quy hoạch; lập đề cương chi tiết; tiến hành thu thập, xử lý số liệu hiện trạng; dự thảo lần 1 báo cáo hiện trạng và đang tiến hành khảo sát hiện trạng với từng sở, ban, ngành, địa phương... để hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng lần 2, trình chủ đầu tư nghiệm thu. Nhìn chung, các công việc, nhiệm vụ triển khai theo đúng tiến độ quy định, dự kiến đến hết tháng 4/2021 sẽ hoàn thành tất cả nội dung, công việc của giai đoạn 1.

Tại cuộc họp ngày 25/3 do UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì để bàn về việc triển khai các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo, làm rõ thêm về tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên; các căn cứ và quy trình lập quy hoạch; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong lập quy hoạch...

Thái Nguyên báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 25/3 vừa qua, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng (Ảnh: Kim Oanh)

Đồng thời, cam kết sẽ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của tỉnh đề ra. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các sở đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch cần lưu ý một số nội dung như: Việc quy hoạch phải bám sát quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển của tỉnh, có tính định hướng chiến lược, đảm bảo khả thi và có độ mở để tránh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.

Kết luận cuộc họp, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng. Quy hoạch tốt sẽ tạo tiền đề cho tỉnh phát triển, góp phần phát triển Vùng Thủ đô và phát triển đất nước. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị tư vấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu và chịu trách nhiệm toàn diện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai, phối hợp chặt chẽ để thực hiện từng nội dung công việc theo tiến độ 5 giai đoạn đã xây dựng, đảm bảo mục tiêu đến tháng 12/2021 cơ bản hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Đồng thời lưu ý việc quy hoạch phải có tính khả thi cao, định hướng lớn, sát với tình hình thực tế của địa phương, thể hiện tầm nhìn và chiến lược phát triển lâu dài; trong quy hoạch cần tích hợp định hướng phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh… trong đó trung tâm là thành phố Thái Nguyên và 3 trụ cột là thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình; bổ sung vào quy hoạch giao thông theo hướng phát triển giao thông khu vực phía Nam của tỉnh, kết nối giao thông từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đến 3 địa phương Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình và với các tỉnh lân cận khu vực phía Nam để tạo vùng động lực phát triển.

Đối với các quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch… cần có phương án, kịch bản theo quy mô dân số để phát triển cụ thể các khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí, hệ thống khách sạn… phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cũng gợi mở nhiều vấn đề về phát triển giao thông kết hợp với hạ tầng thủy lợi sẵn có; phát triển vệ tinh của các bệnh viện, trường học chất lượng cao; đẩy mạnh quy hoạch phát triển doanh nghiệp và các làng nghề để sử dụng nguồn lao động tại chỗ, giúp giảm nghèo bền vững.

Hà Thanh